Friday, August 20, 2010

Szerkezeti rezonancia, első rész

A Szerkezeti Rezonancia Terve az Emberi Fizikai Testben:

Itt található, hogy is van a szerkezeti rezonancia elhelyezve a fizikai testben: Bizonyos ’pontokba’ van elhelyezve. (Lásd a vázlatot, amely ehhez a cikkhez tartozik. Hogy megnézt ezt a vázlatot, kattints ide:
Szerkezeti Rezonancia Vázlatfordítás March 8, 2008 at 6:29pm
Ezek a ’pontok’ vannak ’csatlakoztatva’, hogy kialakítsák az egész szerkezetet a fizikai testtel, csakis egyetlen egy célt szolgálva: Szerkezeti rezonancia, amely aktuálisan irányít és vezérel téged az egész élettapasztalatodon keresztül itt a földön. Ez a szerkezeti rezonancia van veled, amely definiálja ’ki is vagy valójában’ a rendszerben, amelyet te alakítottál ki az első élettapasztalatod alatt itt a földön. És ennek a szerkezeti rezonanciának a függőjévé váltál, mintahogy ez a felelős minden tapasztalatodért itt a földön az élettartamaid alatt.

Itt látható az, ahol a ’pontok’ vannak, amelyek ’csatlakoznak’, hogy kialakítsák a szerkezeti rezonanciáját annak ’aki vagy valójában’ a rendszerben, ezek konkrétan megtalálhatóak az emberi fizikai testben és itt vannak a definíciói ezeknek a konkrét ’pontoknak’, mintegy az okai annak, hogy miért helyezkedtek el konkrét helyeken az emberi fizikai testben.

TEST: ELÖL

1.) HOMLOK pont:

Ez a ’pont’ konkrétan úgy volt elhelyezve, mint a Tudat Szeme. A ’Tudat szeme’ a Rendszerek Szeme. A ’létezés’ ’pontja’ vagy a ’létezés megvalósulása’ kijelezvén, mint a Tudat Szeme/a Rendszer Szeme – a te hozzáállásodra való utalás a rendszerben és mint a Rendszer benned és a világban, ahogy ‘érdemesnek tartod magad’ arra, hogy ‘eggyé’ válj a Rendszerekkel, hogy ‘eggyé’ válj a Tudattal: Kifejezésre juttatván a ‘Harmadik Szem’ kapcsolat által. Ez különböző nevekkel van illetve és különböző definíciói vannak ebben a világban, összekötvén különféle hittel, vallással vagy hivatással, azaz az okaként ennek a létezésnek, a létezés elérésének jeleként, hogy ‘eggyé’ válj a tudattal/’eggyé’ válj a rendszerekkel. Ez az, amiért ez a ‘pont’ aktuálisan van: Az ‘eggyéválás’ a rendszerekkel/tudattal magadban és ebben a világban – s úgy tűnve, mint a báránybőrbe bújt farkas. Amikor ezt a ’pontot’ eléred – az egész világ rendszer/tudat létezéshez vagy csatlakozva ezen a ’Harmadik Szem’ kapcsolaton keresztül – megjelenítvén téged abban a hitben/ideában/percepcióban, hogy most valami ’nagyobbhoz’ vagy ’mélyebb’(profound) vagy egy ’magasabb létállapothoz’ vagy hozzákapcsolva. Amikor is valójában ez az alapvető feláldozása annak, ki is vagy valójában ahogy feláldozod magad teljesen, hogy eggyé válj a rendszerekkel/tudattal, ahogyan az leigáz és irányítja az egész emberiséget együtt egyként. Hozzáférvén ehhez a ’létállapothoz’, valójában minden erődet odaadod a rendszereknek/tudatnak/ a létezésben, aszerint hogy ki is vagy valójában, mondván: “Itt vagyok rendszer, a szolgád vagyok, fogj engem, feláldozom magam a létezésedhez. Te vagy az ‘Istenem’ és én a szolgád vagyok. Jogot adok, hogy folytatódjon a rabszolgaság és irányítás, amiért vagy és ami vagy.”

Ez a pont ráadásul-- kifejezetten arra volt használva, hogy dimenzionális lények szavakon és hang frekvenciákon keresztül programozzák az emberi lényeket ahogy ez egy elérési pontot nyitott az egész szerkezeti rezonanciádhoz – mindabba, ami vagy a rendszerben – megadván a képességet dimenzionális lényeknek, hogy vezéreljenek és irányítsanak és megváltoztassanak és befolyásoljanak ahogy csak kedvük volt. Ahogy említettem,ez az a pont, amely azt a célt szolgálta, mint a Tudat Szeme/A Rendszerek Szeme, - a te tudatod, a te rendszereid szerkezeti rezonanciája, és ezért ez egy ’bejárat’ abba, hogy ’ki is vagy te’ a rendszerben. A bejárat, amely elérést ad mindahhoz ami vagy és amivé váltál a rendszerben, a tudatban. Ez azért lett így tervezve, hogy ennek végeredményeként a dimenzionális lények képesek voltak ezt arra használni, hogy manipulálják és becsapják az emberiséget, hogy méjobban leigázzák és irányítsák, mind az emberi lények személyes életében, mind az összes többiben a világban – megtervezvén specifikus végeredményeként az egésznek, hogy félelmet és reményt generáljanak. Függetlenül attól, hogy hiszel-e a dimenzionális lényekben vagy sem – ezt megtörténhetett bárkivel, bárhol és bármikor.

2.) SZEM pontok:

Ezen a helyen találhatóak a definíciói annak, ’ki is vagy’ a rendszerben: A definíciója a te szerkezeti rezonanciának amelyet arra használtál, hogy definiáld és megtervezd, ’ki is vagy’ a rendszerben. Ez képeket, szavakat, érzelmeket és érzéseket, emlékeket, stb tartalmaz: Az tudatrendszerek elsődleges generátorai benned és a világban. Ez az, ahol azok a rendszerek találhatóak benned, amik azért helyezkednek el, hogy arra használd, hogy definiáld ’ki is vagy’ a rendszerben/tudatban. Ez ‘I’(én) mint ‘aki vagy’ a rendszerben a te szerkezeti rezonanciád amely tudatrendszerekből áll és amiket arra használtál, hogy definiáld ‘ki is vagy’.

Ahogy látod a világot, ahogy látod magadat, ahogy a világra nézel, ahogy magadra nézel, ahogy értelmezed a világot, ahogy magadat értelmezed, ahogy felfogod a világot, ahogy felfogod magad: Mindez el van helyezve ott, ahol az emberi fizikai szemeid vannak, ahogy ezáltal tapasztalod magad, mint ‘aki vagy’ a rendszerben. Hogy egy kép maradhass egy képvilágban, megvakítván, hogy azt lásd, amit a fizikai szemeiddel látsz: Ami valójában ‘ki is vagy’ a rendszerben mint egy rendszer, mint tudat, amely lát, néz, értelmez és tapasztalja magát és a világot az emberi fizikai szemeiden keresztül, ami a tudatban van, ami a rendszeré és nem az aki valójában vagy ‘túl’ a tudatrendszerek létezésén.

Meg kell értened azt, amit látsz az emberi fizikai szemeiddel, az az, amit a tudat lát, amit a rendszerek látnak – a képek amiket értelmezel és felfogsz ebben a világban amely szabályozza és irányítja a te tapasztalataidat ebben a világban, együtt sok más aspektussal, amik itt következnek. Te, mint aki valójában vagy ‘túl’ tudat rendszereken nem létezik: Ebben a pillanatban az egész emberiség nem más mint szerkezeti rezonancia amely tudatból van, amely rendszerekből áll.

Ami szintén a SZEM pontokkal létezik, az a ‘kapcsolat’, amid éppen van magaddal és a világgal mint minden más lénnyel bene. Ez a ‘kapcsolat’, amire mutatok itt, az a akapcsolat, amit kifejlesztettél és megbíztál a tudat rendszerekkel magadban(mint a te szerkezeti rezonanciád) és a világban mint minden más lénnyel amik szintén tudat rendszerek. A szó EYE(SZEM) ebben a kontextusban, aohgy a tudat rendszerek hang szimbólumai használják, a következő:

E = Eternity/Eternal (örökkévalóság)

Y = Bekötött szolgaság a te kereszt-pont elhelyezésedbe a Fehér Fény hálóvonal szerkezetben

E = Eternity/Eternal (örökkévalóság)

A SZEM(EYE) szó ebben a kontextusban a tudatrendszerek által amire használva volt, a következő: „Én az örökkévalóságig szolgasorba vagyok kötve a kereszt-pont besorolás elhelyezkedésben a Fehér Fény hálóvonal szerkezetben a földi lineáris tér/idő folytonosságban.” Ha megnézed, az ‘E’ amely mindkét oldalán áll az ‘Y’-nak: Az ‘E’ mindkét oldalon jelöli a lineáris tér/idő folytonosság tapasztalatát magadnak ahogy örök szolgaságra vagy kötve az emberi fizikai formádban, élet után élet után élet és az ‘Y’ jelöl téged ami ennek a világnak a tudatrendszereihez láncol örök szolgaságban élet után élet után.

És ezért, a SZEM pontok a definíciója annak ‘ki is vagy’ a rendszerben a kereszt-pont meghatározás elhelyezésnél a Fehér Fény hálóvonal szerkezetben a földön ahogy tapasztalod magadat ebben a világban, mint tudat rendszerek tudat rendszerei.

3.) ORR pont:

Itt egy érdekes pont van, aktuálisan egy izgalmas pont. Az egyiptomi Piramisok: Az orr szerkezeti terve az Egyiptomi Piramisok szerkezeti tervéhez csatlakozik.
(MEGJEGYZÉS: Ennek a teljes története, a Piramisok építése és a Piramisok létezésének okai a világban ki lesz fejtve azok a dimenzióbeli lények által, akik felelősek voltak a Piramisok tervezésében és megvalósításában – és NEM amit tanultál a Történelemkönyvekben.)

Elsőként engedd meg, hogy kifejtsem a Piramisok speciális szerkezeti tervét:
A Piramisok szerkezeti terve úgy volt elhelyezve, mint egy imádati szimbólum az „Istenek/Istennők” felé, abban az periódusban, amikor a Piramisokat létrejöttek.

Igen – az emberi forma már kielégítőleg létrejött e periódus alatt, de a Piramisok szerkezeti tervének megmagyarázására, elhezeződött az emberi fizikai test orrának a szerkezeti tervének perspektívábakerülésekor. Mert ez akkor volt, amikor a Piramisok meg lettek tervezve és úgy épült meg ahogy a tudat rendszer beletöltődött az emberi fizikai test orrába amelyet úgy fejtenék ki, hogy:

A Piramisok szerkezeti terve volt az Emberiség állandó imádata, amíg „Istenre” vár. A Piramisok alapja kiterjesztett módon értelmezi azt, ahogy eléri és „csatlakozik” az éghez – meghatározóan szimbolizálván az Emberek várását “Isten” eljövetelére. Fogván egy emberi lény fizikai testét ahogy stabilan áll a földön a két lábával kissé távolodva és a karjuk egyenest az ég felé nyújtva és a kezeik összetéve imába formálván: A Piramisok szerkezeti terve az Emberiség “csatlakozását Istenhez” és várván az “Ő” eljövetelére aképpen, ahogy kifejtettem. Eképpen állván az Ember egyértelműen “akarván és vágyván arra, hogy catlakozzon Istenhez” – azon a “hiten” keresztül, hogy “Isten” elhagyta az Emberiséget. Ezért a Piramosok a “föld porából” épültek mint az “emberi fizikai forma porából”(amelyikből “teremtve” lett), ezzel szimbolizálván és jelezvén az Ember “várását” az “Isten” eljövetelére – az Ember örök várakozását “Isten” eljövetelére.

A Piramisok “Istennek” épültek mint egy szimbólum, jelezvén “Neki” hogy az Ember vár az “Ő” eljövetelére és akar és vágyik “Rá” hogy “csatlakozzon” az Embber ismét. Szintén mint egy szimbólum jelöli az Ember örökkévaló kötődését a földhöz, amíg “Istenre” vár, hogy “csatlakozzon” ismét, mint egy megtorlás, mert az emberek ebben az időben még mindig “elhitték” hogy volt egy ok, amiért “Isten” elhagyta őket és megszolgálták, hogy “megfizessenek” érte. Megfizessenek érte, úgy hogy szolgákká válnak, haszontalannak ítélvén magukat a földön és felkészítvén a földet szerkezeti tervekkel a földön, amely mélységessebben és nagyobban áll, mint ők maguk – hogy “kielégítse” “Mestereiket” akik elhagyták őket.

Ezért építették a Piramisokat, mint egy szimbolizált dizájnja az Ember örök “Istenre” várásának, hogy ismét újra “csatlakozzanak” és amíg várnak, értéktelen szenvedő szolgákká válnak a földön, mint a saját büntetésükként, amíg felkészítik a földet hogy hasznossá váljon “Isten” eljövetelére: Eféleképpen “kérvén bocsánatot” “Istentől” annak okáért, amiért “Ő” elhagyta őket, a speciális ok nem ismeretes. Azt volt elhíve, hogy “Isten” “csatlakozni fog” úgy, hogy “küld” egy fénysugarat az égből a Piramis pontján keresztül, megmutatván “Isten” kapcsolatát az Emberrel újra.

Ezért az “Istenért” az emberek hagyták magukat értéktelen szenvedő szolgákká válni, örökkévalóságig kötvén a földre amíg várnak és felkészítik a földet a szerkezeti tervekkel „Isten” eljövetelére – nem más, mint tudat rendszerek. Mit tettek ezek az emberi lények tettek aktuálisan? Előkészítették az utat a többi ember számára kijelentvén ezt: „Örökre megkötjük magunkat a földhöz mint szolgái a tudat rendszereknek, szerkezeti terveket építvén és felkészítvén a földet neked, mint tudat rendszerek általunk, a te szolgáid, így te, mint tudat rendszereket örökre szolgasorba taszíthatsz és irányíthatsz minket: A világban és magunkban”. Ezt téve generációról generációra – emberi lények örökre a tudat rendszerek szolgái lesznek, örökre a földhöz kötvén őket szolgákként „élni” és „dolgozni” mint a tudat rendszerek szolgái – és becsüljék ezeket a Piramisokat, mint a Piramisokat, mint magukat „Istenhez” mint tudat rendszerek. Így a main napig az emberi lények tudat rendszereknek „élnek” ahogy örökre a tudatrendszerek szolgáiként kötötték magukat ide, hogy „eggyé” váljanak vele, magukban és a világban az emberiség többi részével, generációról generációra.

Ezért ez eképpen volt az emberi fizikai test orrába öntve: Emberi lények örök leigázása és irányítása, mint a tudat rendszerek szolgái. – tudatrendszereknek „élvén”, generációról generációra. Hogy is történt ez az „megélés”?. A másolása a „azzá válásnak”, hogy ki és mi vagy annak azokhoz képest amik voltak előtted mint tudat rendszerek. „Másolás” által minden ami ebben a világban a tudatrendszerekben van, neked tervezvén hogy ki és mi vagy és mivé fogsz válni, mint tudat rendszerek. Ezért ez a világ és az emberiség egyenesen halad a semmibe. Mert generációról generációra be vagy zárva az „élő” kifejezésébe annak, „aki vagy te” a rendszerben mint értéktelen szolgák „élvén” és „szenvedvén” a tudatrendszerekért – előkészítvén az utat a mégjobban kifejlesztett és megnyilvánult tudatrendszerekhez magadban, az egész emberiséggel és a világgal. Ezért ami el van helyezve az ORR pontba, az a tudás és információ szerkezeti hit/idea, hogy ki vagy és az ok, hogy az emberi lényeknek muszáj szenvedniük a földön mint látszólagos “fizetség/büntetés”, mert az emberiség az oka annak, hogy „Isten” elhagyta őt. És ezzel a hittel/ideával van az emberiség gyakorlatilag leigázva és irányítva tudat rendszerek által magukban ahogy tudat rendszereknek ’élnek’, felkészítvén az utat a mégfejlettebb és megnyilvánultabb tudat rendszerekre magukban és a világban mint az egész emberiség. A titeket megelőző emberi lények minden tudása és információja itt a földön az ORR pontban van tárolva – a tudás és inofmáció hit/idea arról, hogy kik is vagytok és az oka annak, amiért itt vagytok a földön: S ez továbbra is el van fogadva és meg van engedve az egész emberiségben az, hogy ti a tudat rendszereknek ’éltek’ és szenvedtek, mindeközben elhívén azt, hogy haszontalan szolgák vagytok akik gyakorlatilag folyamatosan megengedik a leigázást és az irányítást a létezésben.

4.) SZÁJ pont

A száj pont a ‘tartalmazója’ az előre-programozott élettapasztalatotoknak itt a földön a Fehér Fény hálóvonal szerkezetben – úgy hívván ezt, mint a ‘tervrajzotok’.

Ahogy ‘megöregedtek’ elveszítitek az első fogsorotokat, ami kijött. Az első friss csodálatos fogsor ami kijön, amikor gyerekek vagytok úgy fogom hívni, hogy, mint a ‘Tiszta Fogak’. Azok tiszták abból a nézőpontból, hogy a tiszta életesszencia rezgés alapja annak, hogy kik is vagytok valójában és valójában támogat abban, akik valójában vagytok. Mégis itt jönnek a tudat leigázás és irányítás rendszer tervezői és megvalósítanak egy rendszert az egész fizikai testetekben ahogy fejlődtök ki az anya méhében, amelyik eképpen kerül átvitelre belétek az ‘apák bűnei’ alapelv által, amely ‘kilöki’ a ‘Tiszta Fogaitokat’ és kicseréli azt a ‘Rendszer Fogakkal’.

A ‘Rendszer Fogak’ tartalmazzák a tervrajzát az egész élettapasztalataitoknak itt a földön, azt jelentvén, hogy a tervrajzok mint ‘Rendszer Fogak’ hordozza az egész előreprogramozott életeteket a Fehér Fény hálóvonal szerkezetben. A pillanat, amikor a ‘Tiszta Fogak’ kihullanak és kicserélődnek a ’Rendszer Fogaiddá’ – az egész életed, minden tapasztalatod itt a földön, programozott és beültetett a Fehér Fény hálóvonal szerkezetben a földön. Mert a ’Rendszer Fogaid’ tartalmazzák a tervrajzát az előreprogramozott életednek itt a földön a Fehér Fény hálóvonal szerkezetben – a kettő összezárva és voálá: Kész vagy megtapasztalni a manifesztált előreprogramozott életedet itt a földön.

Az egész élettapasztalataitok a földön előre be lett programozva, emberiség – és mindez az aktuális fogaitok tervrajzában van eltárolva! Értsétek meg, hogy a ’Rendszer Fogaitok’ kifejlődtek és kijöttek, mikor a ’Tiszta Fogaitok’ kihulltak – ez át lett küldve az előreprogramozott elme tudat rendszereitekbe, már megnyilvánulván és beágyazván bennetek, amígy el voltatok foglalva a kifejlődéssel az anya méhében.
És így a tudat rendszerek bennetek kezdtek megnyilvánulni amivé váltatok itt a földön, ahogy tapasztaljátok magatokat: A tudat rendszerek manifesztálódtak, ahogy nőttök, fizikálisan és mentálisan ebben a világban és jelölvén ezt a ’fogazás’ folyamat által. Ezért a fogak, amik most vannak nektek, tudat rendszereket támogatnak, az akit és amit elfogadtatok válni és elfogadtátok magatokat ennek lenni – ahogy éltek és tapasztaljátok magatokat az előre-programozott élet dizájnban.

(MEGJEGYZÉS: Nem azt mondom, hogy ki kell húzzátok az összes fogaitokat. A NEGYEDIK RÉSZBEN megadom mindazt a gyakorlati példákat, hogyan is tudjátok támogatni magatokat és a gyerekeket jönni, hogy ne legyenek irányítva és leigázva, de fogjátok a saját erőtöket és irányítsátok magatokat aszerint, hogy kik vagytok valójában belül, ebben a részben csak kifejtettem, hogy a helyérre kerüljön ez nektek. Tehát álljatok meg a fogak kihúzásával.)

5.)TOROK pont:
A torok pontotok tartalmazza a hangszalagokat vagy ahogy én inkább hívnám, ahogy ami: A Hang Dobozotok.

A hangok, amikkel kommunikáltok és hangot adtok a szavaitoknak, sajnos szintén befolyásolva lett a tudat rendszerek rendszeres dizájnja által -- bennetek. Azt jelentvén, hogy a szavak és a hangok, amelyikekkel komminikáltok, el lettek különítve bennetek - - szavak és hangok nem egyek azzal, ahogy aktuálisan kimondja az emberiség, mégis úgy tűnik, tehát valószínű azt kérdezitek: Akkor hogy lehetséges, hogy szavakkal és hangokkal kommunikálok mint hangok? Itt, engedjétek meg kifejteni:
A szavak és hangok, amit kommunikáltok, el lettek különítve tőletek, bennetek, teljes egészében. Azt jelentvén, hogy amikor kommunikáltok, minden szó együtt a hangokkal, ki vannak belül fejezve, gyakorlatilag tudat rendszereket támogatnak bennetek és a világban és nem úgy beszéltek, és hangot adtok ki(a szavak hangok), mint a feltétel nélküli kifejezései annak, hogy kik is vagytok valójában.

Hogy történt ez meg?

A Hang Dobozotokban, amely torok részetekben van elhelyezve, egy másik rendszer van, amely a része és egy az egész elme tudat rendszerrel bennetek. Ez a Hang Doboz rendszer tudat hang frekvenciákkal lett tervezve, matematikai egyenletekkel és szimbólumokkal – kifejleszve és dizájnolva nem más által, mint Marduk – amelyik szintén az egész elme tudat rendszert segítenek kifejleszteni benneteket. Segítvén a kifejlődését a definíciójának és dizájnjának annak, hogy ’kik vagytok’ és ’kiké fogtok válni’ a rendszerben mint egy elme tudat rendszer. Ezért szavak tudat hang frekvencia szimbólumokhoz lettek kapcsolva szintén ahogy matematikai egyenletekhez, hogy segítsék és támogassák a kifejlődését és megnyilvánulását az elme tudat rendszernek bennetek mint akik vagytok és amikké fogtok válni ahogy nagykorúvá váltok ebben a világban és megtapasztaljátok az előreprogramozott élettapasztalatot. Minden szó, amit folyamatosan beszéltek, a speciális hang frekvenciája minden szónak, az érzelmi és érzési mellékjelentése minden szónak, az elfogadott kép vagy definíciója kapcsolván minden szóhoz, a speciális szimbólumok elhelyezvén minden szóban, a matematikai egyenlete minden egyes szónak, amit tartalmaz: Mindez amit minden egyes szó tartalmaz és ez úgy lett megtervezve ahogy megnyilvánult minden egyes emberi lény Hang Dobozában a TOROK pontban és ez csatlakozik az egész elme tudat rendszeretekkel bennetek.

És ebbe beleértendő a tudatos, tudatalatti és a tudattalan elmét. Ezért amikor bármely szót beszéltek, és az összes szó az gyakorlatilag az erősödő megnyilvánulását és létezését támogatja a tudat rendszereknek bennetek és ebben a világban mint az emberiség többi tagja.
Nézzétek cask meg a szükségszerűen következő effektjét szavak létezésének és hangok mint tudat rendszerek dizájnja: Bármelyik szót is gondoljátok vagy hangot adtok egy szónak – az ugyanaz a dolog, mert a szó bennetek létezik a tudatrendszeretek tervei szerint amit fennt írtam le.
Vegyük azt a szót például, hogy ‘megerőszakolás’: Ha csak résztvesztek egy beszélgetésben egy témában azzal a szóval kapcsolatban, hogy “megerőszakol” vagy cask gondolkodtok róla és rátekintetek az elmétekben a gondolkodás aktusával: Gyakorlatilag manifesztáljátok a szót ebben a világban, Miért? Mert minden szó be lett programozva ebbe a világba a kép és minta szerint, amit magatokban tapasztaltok: A Fehér Fény hálóvonal szerkezet szerint. Más szavakkal, ha kommunikáltok vagy csak gondolkodtok a megerőszakolás szóról, mint a szó bennetek létezik, mint tudat rendszer dizájnok mint a megerőszakolás szó hang frekvenciája, az érzelmi és érzési megjegyzések ahhoz a szóhoz, hogy ‘megerőszakol’, az elfogadott kép vagy definíció csatlakozván a szóhoz, hogy ‘megerőszakol’, a speciális szimbólum ott tartalmazza azt a szót, hogy ‘megerőszakol’, mint a matematikai egyenlet – mindezt manifesztálod amit ez a ‘megerőszakol’ szó mutat magadban, mind tudat rendszerek tervei és a világbéli definíció elfogadása – mint egy aktuális tapasztalás…Akár magadat vagy bárki mást ebben a világban: a létezését és megnyilvánulását támogatod a ‘megerőszakol’ szónak ebben a világban. És ez minden szóra igaz, emberiség, minden egyes szóra, mert a szavak és a hangok, amit kommunikáltok és hangot adtok nekik, úgy lettek programozva, és megtervezve, hogy tudat rendszereket támogassanak.
Mit gondoltok, miért léteznek hírsugárzó központok, amik megjelennek a tévében, újságokban, függően a világ státuszától és szituációjától: arra reflektál amit az egész emberiség mint egy tervez és létrehoz a szavakon keresztül, amiket beszéltek és a gondolatok, amiket gondoltok. Szintén, nyilván, ahogy ti szintúgy beszélitek a szavakat és gondoljátok a gondolatokat, mint mindenki kommunikációja, ami ki lett sugározva a médiában mint a hérek, hogy képesek legyetek folytatni a tudat rendszerek támogatását magatokban és ebben a világban, ami megnyilvánult tapasztalatokká vált, amiket irányítanak, vezetnek és leigáznak.

Sosem tudtátok, hogy ti, minden egyes egyéni emberi lény, ténylegesen felelős a megnyilvánult tapasztalataiért minden emberi lénynek a földön azokon a szavakon és gondolatokon keresztül, amiket beszéltek, gondoltok, amikkel kommunikáltok, mint a tudat rendszerekben.
( MEGJEGYZÉS: Nem mondom, hogy legyetek némák, vagy sose nézzetek tévét vagy sose olvassatok. Meg fogom osztani a gyakorlati példákat, megoldásokat, hogy tudjátok támogatni magatokat és a többi embert mint egy együtt, hogy ne folytassátok a megnyilvánult tapasztalatokat, amiket megengedtetek és elfogadtatok ma, a szavakon keresztül, amiket beszéltek és a gondolatok, amiket gondoltok. Mostantól képesek vagytok MEGÁLLÍTANI a gondolataitokat.)
A MÁSODIK RÉSZBEN folytatom a test többi pontjának felfedését, pontosan aképp, ahogy már a fentiekben elmagyaráztam párat.

No comments:

Post a Comment