Friday, August 20, 2010

Miért lett a Desteni 'megcsinálva'?

fordítás February 19, 2008 at 12:56pm

Mert ez az, amik vagyunk, amiért itt vagyunk és amit csinálunk - ez az 'ok' létezik minden videó interjúban és a lapon található anyagokban.

Egy folyamatban vagyunk, felfedeztük, realizáltuk és megértettük, hogy mi ez az egész létezés(két évnyi kiterjedt nyomozáson keresztül, mielőtt elkezdtük a honlapot és a videó interjúkat elkészíteni, és ez az, amit folytatunk), hogy minden és mindenünk saját magunkban és mint minden a létezésben és mint az egész, csak egy 'káprázat' - ebbe beleértve mindazt amit 'valósnak' gondolsz/hiszel, mint az igazi definíciója annak, hogy kinek gondolod/hiszed magad, például hogyan tapasztalod magad - a lényed/forrás természetedig vagy 'lényiségedig' - és ez mindenre és mindenkire kiterjed.
És, hogy hogyan veszünk ebben személyesen részt a magunk saját definíciójával ebben és mindenben, ami létezik, beleértve a saját résztvételünket benne és a kapcsolatunkat vele - ez megnyilvánult ebben a létezésben, az egész teremtés, ez a világ, az ami, ahogy ma létezik.
Azért jöttünk, hogy megértsük, realizáljuk és lássuk a bonyolultságokat és specialitásokat 'mindez hogyan is működik' - és így itt segíteni és támogatni egymást mint saját magunkat, abban, hogy felismerjék magukat, abból a perspektívából, hogy megértsük annak a fontosságát, hogy abbahagyjuk a részvételt az elmében és az öndefinícióban.

Abba kell hagyjuk a saját részvételünket benne úgy, ahogyan létezünk ebben az egészben és az, ami létezik és tartalmazódik az elme teremtésében, az amit az emberi lények hisznek/érzékelnek magukként, hogy azoknak - meg kell álljunk, abba kell hagyjuk, mert mindenki személyesen felelős az egészért és saját magának kell felállnia és felelősséget vállalnia -- ez az egyetlen út, amerre mehetünk, hogy 'kijussunk ebből a rumliból', arra mutatván ezzel, ami 'ebben a világban éppen létezik'. És ezt mindenkinek saját magának kell ezt megtennie.

No comments:

Post a Comment