Monday, December 17, 2012

Menyország útja az életbe 1.nap: Ki vagyok én, mint Pénz. (2012. április 15)

 

 Heaven's Journey to Life blog 1. day (ez az eredeti, amit lefordítottam)
(This is the Hungarian translation of Heaven's Journey to Life blog -  DAY 1: Who I Am as Money)

Menyország Útja Életbe
Első nap: Ki vagyok Én, mint Pénz?
2012.04.15

*Bevezető

Ebben a Blogban, az Önmegbocsátás folyamatát járjuk a teremtésünkért, mint ez a fizikai lét, mint önmegbocsátás a gyakorlati alkalmazása a felelősségválalásnak egyenlőként és egységben azzal a részünkkel, amit elkülönítettünk magunktól ebben a fizikai létben, és abban az elkülönülésben elfogadtuk és megengedtük a teremtésünket úgy megnyilvánulni, hogy az az elkülönülés következménye annak saját magunk, egymás, a föld, a fizikai valóság, az állatvilág, minden, ami itt van, mint önmagunktól való elkülönültségként tapasztalunk.
Ezt a folyamatot az elmével való kapcsolatunkkal kezdjük, mint a Világ-rendszer, Energia és Pénz, ahogy a belső és külső megnyilvánulásokat elfogadtuk és megengedtük elkülöníteni magunkat saját magunktól, és az önmegbocsátásban szembesülvén a következménnyel, megbocsátjuk önmagunknak, hogy nem vállaltunk felelősséget a következményért és így az önmegbocsátásban vállalunk felelősséget és betájoljuk magunkat az ön-elkötelezettség kijelentéseinkkel, hogy megváltoztassuk magunkat és az életünket, hogy kiálljunk, mint felelősség egyenlőségben és egységben, mint a saját teremtésünk; hogy megváltoztassuk magunkat, mint a saját teremtésünk olyanra, ami a legjobb minden életnek egyenlően és egyként.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni a mértékét annak, hogy Kivé váltam függővé és azáltal definiálva, hogy Pénz.

Megbocsátom magamnak, hogy nem fogadtam el és engedtem meg magamnak látni/realizálni/megérteni, hogy hogyan lettem az életem során programozva arra, hogy Ki vagyok én, az elme által a Pénz segítségével.

Megbocsátom magamnak, hogy nem fogadtam el és engedtem meg magamnak látni/realizálni/megérteni, hogy amit én tapasztalok, mint érzések és érzelmek és maga az alaptermészete és környezete a gondolataim álzal létezik, mint ahogy azok is általam úgy és azért tapasztalódnak, mert és a Pénz miatt.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogy maga a fizikai világ, amiben résztveszek és amivel interakcióba kerülök, létezik úgy, ahogy és megélt, általam és az emberiség által, úgy, ahogy: a pénz miatt.

Megbocsátom magamnak, hogy nem fogadtam el és engedtem meg magamnak látni/realizálni/megérteni, hogy a Pénz hogyan irányitja magát az Energiát az Elmémben, és így táplálván és meghatározván a gondolataim természetét, belső beszélgetéseket és érzelmi és hangulati reakciókat.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogy az az Energia, ami az Elmémet hajtja és definiál Engem, az egy és egyenlő a Pénzzel, ami a Világ-Rendszert hajta és az Emberiséget meghatározza.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni a kapcsolatot a Pénz hajtóereje kívül és az Energia/Pénz hajtóerejet belül között, hogy az Elmém elsődleges energiaforrásaként a Pénz kontextusában lett definiálva, mint az a megnyilvánulás, amely önmagam túlélését erőlteti, mint az Elme és a Világ-Rendszer.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogyan vált a Pénz egy anyagi megnyilvánulássá kívül és egy energetikai megnyilvánulássá belül, ahol maga a szó "Pénz" egy töltést generál bennem energetikailag, ami aktivál egy hajtóerőt, ami tölt, mozgat, amit elhittem, mint az "élet" energiatapasztalása, s miközben valójában az a "mozgás" generálva, mint energia, mint pénz a Túlélés és az akarás/szükség/vágy megtapasztalása.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogy ez a hajtóerő energia megélve valójában egy hajtóerő energia, mint Pénz bennem, mint az Elme és kívül, mint az én részvételem a Világ-rendszerben, az anyagi megnyilvánulása a Pénznek, mint ahogyan ez annak a megtapasztalása/energetikailag előreprogramozott ember-"dizájnja", mint a küzdelem a túlélésért.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg magamnak és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogy ez a tapasztalás bennem mentálisan és fizikailag, mint ez az akarás/szükség/vágy az "életre"-"élni", valójában az elme energiája hajt engem a túlélésre, ahogy magává az energiává váltam és az elmém, amely a Pénz világ-rendszerének függőjévé vált, ahogy a folyamatos túlélésem - egyenlő a folyamatos túlélése a Pénz Világ-rendszerének.

Megbocsátom magamnak, hogy elfogadtam és megengedtem magamnak a túlélést életnek definiálni.
Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogyan programoztam az Elmémet egyenlően és egyként a Pénzzel - ahol az Elmém energiája, az Elmémben összeköttetésben áll a Pénzzel, ami az okká, a céllá vált a túlélésemért ebben a világban.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogyan is az elmém energiájának alaptermészete, a hajtóerő, amivel mozog és maga az anyag, mint tapasztalás, amim van - egyenlő és egy a hajtóerejével a pénz mozgásának és a tapasztalatom magával az anyaggal, mint a pénz megnyilvánulása(ként).

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni a párhuzamot a létező egyenlő és egy kapcsolatot az  Elmém-Energia és a Világ Rendszer-Pénz között.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogy az én folyamatos létem az Elme energiájával és aként - maga a folyamatos léte a Világ-Rendszernek a Pénz által.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg magamnak megkérdőjelezni az Energiát magamban, mint az Elme, és azáltal - nem engedtem meg magamnak és fogadtam el magamat megkérdőjelezni a Pénzt magamon kívül, mint a Világ-Rendszer.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg magamnak és fogadtam el magam látni/realizálni/megérteni a mértékét annak, hogy az Elmém Energiája és a Világ-Rendszer Pénze mennyire lefoglalt, szórakoztatott és elkapott egy belső és egy külső hálóba - mint egy pók, amely csakis egy olyan belső és külső valóságot sző, ami csak a már ő saját területére terjeszkedik, ahol védett és védelmezett minden áron, mint az elsődleges alap személyes túlélés.

Megbocsátom magamnak, hogy nem fogadtam el és engedtem meg magamnak látni/realizálni/megérteni annak a természetét, amivé váltam, mint csakis a személyes túlélésemért küzdés, mint az Elme Energiája és Pénz, mint a Világ-Rendszer, hogy megteremtse a saját Egóm és az én saját Világomat, ami visszatükrözi az Egót.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni hogy nagyon fiatal kortól, másolok, duplikálok és imitálok túlélési ösztönöket azoktól, akik előttem már elhunytak, mint minták és viselkedési szokások által, amik előkészítenek engem arra, hogy túléljek ebben a világban, mint az Elme Egója egy Pozícióért a Pénz Világ-Rendszerében.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogy a gondolatmintáim, titkos belső beszélgetéseim, viselkedési szokásaim valójában manipulációs taktikák, amikhez adoptálódtam a túlélési harcomra való felkészülési fázisomban a Pénz Világ-Rendszerébe.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogyan is játszok játszmákat magamban a saját elmém gondolataival, belső beszélgetésekkel és reakciókkal, manipulálván magamat arra, hogy manipuláljak másokat, ami egyenlő és egy azzal, ahogy a pénz játszmája van a külvilágban, manipulálván a pénzt, hogy manipulálni másokat.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogyan is az egész belső előkészülete a teremtése/megnyilvánulása és programozása az Elme Tudat Rendszermnek - előkészít(ett) engem, hogy interakcióba kerüljek más Elmékkel a legerősebb éli túl játszmájában, mint a Pénz Világ-Rendszere.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogy az egész "létem" hogyan is lett arra irányítva, hogy egy Energia Rendszerévé váljon belül és összeköttetésben állva a külső Pénz Rendszerrel - ahol az egyetlen célom ezen a Földön, hogy Túléljek belül Energiával az Elmének, hogy túléljek kívül Pénzzel, mint a Világ-Rendszer.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogy az egyetlen ok/cél amit kaptam, hogy erre a világra szülessek, hogy folyamatosan túléljek és evolváljon az Elme/Tudat bennem, és így a Világ-Rendszer, ami a Pénz által/vele lett megteremtve, mint ahogyan az Elme/Tudat függ Energiától és, mint a teremtése, mint a Világ-Rendszer működik és függ a Pénztől, Pénz által, ez az összeköttetés az Elme és a Világ-Rendszerrel lett megszilárdítva, mint a Világ Rendszer a Pénzzel az anyagi/fizikai reprezentációja és teremtése az Elme Energiájának.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak valóban látni/realizálni/megérteni azt a kijelentést, hogy "azt teremted, ami vagy".

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogy annak, hogy "ki vagyok én", mint az Elme valósága, Tudat és Energia és így nem látván/realizálván/megértvén a valóságát a "ki vagyok én" következményének, mint az én teremtésem, mint a létem a fizikai által és teremtésem a fizikaival, ami ezzé a Pénz Világ-Rendszerévé vált.

Megbocsátom magamnak, hogy megengedtem és elfogadtam magamnak, hogy annyira elfoglalttá váljak a személyes belső teremtéseimmel és megnyilvánulásaimmal, mint gondolatok, belső párbeszédek, reakciók, viselkedésminták/szokások és így lefoglalódván a személyes külső teremtéseimmel, mint megnyilvánulások, amik a Egómat tükrözi, mint média/magazinok/ruhák/kütyük/szórakozás/készülékek/kellékek: amit nem láttam/realizáltam/értettem meg, a valódi egyszerűségét a lét programjának: Energia és Pénz, ami hajt és meghatároz mindent ami vagyok és megélek.

Megbocsátom magmanak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogyan is az elmém belső valósága egy és egyenlő a külső Pénz valóságommal.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogyan is az egész külső valóságom olyan amilyen a Pénz miatt és az egész belső valóságom pedig az Energia miatt.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogy az egész Elme Tudat Rendszerem működése összedől-leáll Energia nélkül - egyenlően és egyként azzal, hogy az egész személyes világom összedől-leáll Pénz nélkül - egyenlően és egyként azzal, hogy ez az egész Világ-Rendszer is össze fog zuhanni Pénz nélkül; ebben - hogyan is az egész Elmém Belső valósága, a "ki vagyok én" - össze fog dőlni-szétesni, amit szerkesztettem/teremtettem/megnyilvánítottam/programoztam a Pénz által és, mint a Pénz - amikor a Pénz világom összedől/szétesik/eltűnik - mert amikor a Pénz elhagyja a Világomat, a Tudat Pénz Programja is elhagy. És így semmim sem marad se kívül se belül, és így fejlesztvén, teremtvén és programozván egy különböző személyiséget/egót a Pénz egy másfajta környezetében: "ki vagyok én" Pénz NÉLKÜL - de továbbra is, a kiinduló pontom természete magamban és kifele a világ fele Pénz marad, mint hajtóerő.

Látom/realizálom/megértem, hogy nem láttam a valóságot, mint a teremtésem következménye, mint Energia Elme/Tudat, ami megteremtette a Pénz Világ-Rendszerét, és a magam és az Emberiség Természete, ami előlépett ebből, mint a vágy/akarás/szükség a Túlélésre. Vágy/akarás és szükség, ami az alaptermészete annak, ami a Pénz-Rendszert hajtja, ami hajtja az Elme Energia-Rendszerét, mint vágyak, akarások és szükségek erőltetik önmagam túlélését, mint belül Energia és kívül, mint Pénz.

Ebben látom/realizálom/megértem/járom, hogy támogassam és segítsem magam eggyé és egyenlővé válni az Elme/Tudattal és Energiával belül, és ugyanígy a Világ Rendszerrel és Pénzzel kívül, ami csakis azért jött létre, mert Energia vette át a helyét a Kifejezésemnek, ahol az Elme helyét vette Ön-Irányelvemnek és a Pénz Világ-Rendszere, mint a Teremtésem/Megnyilvánulása a Részvételemnek és Interakcióm ebben a Világban és az Emberiséggel.

Látom/realizálom/megértem, hogy nem élek-éltem ITT ezen a Füldön a Fizikaival és mindazzal, ami Fizikai.

Segítem és támogatom magam, mint elkütelezvén magam arra, hogy visszatérjek IDE - azáltal, hogy minden amitől elkülönítettem magam, mint az Elme és a Világ-Rendszer, amíg nem ITT állok a fizikaival és kifejezem magam, járok a fizikaival és irányítom magam is azzal a kifejezéssel és kifejezvén azt, hogy ki vagyok, mint fizikai egyenlőség és egység és kiállván, mint egy élő példája annak, hogy kik vagyunk, mint egyesültek mindennel és mindenként, ami fizikai. És így - a kiindulópontom egyenlőség és egység és ami hajt engem, az magam, mint a cél, amit magamnak adtam, mint mindenkinek is: támogatni/segíteni mindent, mint magam, hogy úgy álljunk, mint a fizikai egyenlőség és egység, hogy a helyünkre kerüljünk magunkban és ebben a világban, mint saját magunk - hogy kifejezzük és vezessük magunkat és ezt a világot az egyenlőségbe és egységbe, ahol minden egyén kiáll mindenkiért, és valójában életet szülünk a fizikaiba.

Featured Art Work by Ann Van Den Broek

Facebook link: http://www.facebook.com/AnnVandenBroeck

Youtube channel: http://www.youtube.com/users/Spamann

Blog links:

http://beneath-the-rose.blogspot.com/

http://theatomdecides.blogspot.com/

http://earthsreview.blogspot.com/

http://beyondthenight.blogspot.com/


* (Nem egy mesterfordító vagyok, a magam tanulására lefordítom, s akkor már meg is osztom alapon ide felkerül majd pár következő rendszertelen időközönként. - T.)

Saturday, January 7, 2012

Önmegbocsátásról

Megbocsátom magamnak, hogy elfogadtam és megengedtem magamnak, hogy
úgy definiáljam a jelenlétet, az önmegvalósítást, mint egy hatalmas
fémgolyót-követ görgetnék fel a hegyre, mely folyton visszagurul és
újra-és újrakedzem, és kemény munka során egyszercsak felérek a hegyre
és akkor már képes vagyok arra, ami és aki valójában vagyok --
ahelyett, hogy realizálnám, hogy ezt valahol olvastam avval a
kiindulóponttal, hogy így kell, ez a jó, ez a helyes és, mivel
önmagamon kívül akartam keresni magam, az igazságot, a valóságot,
ezért ezt az információt magamévá téve innentől kezdve ezt hittem,
ekként definiáltam magam, ezt fejeztem ki és ezt rezonálva ezzé váltam

Tehát ezt abbahagyom, többé nem definiálom magam és a valóságot,
önmagam, a jelenlétet úgy, mint egy hatalmas golyót-sziklát kellene
feltornászni egy hegy tetejére, miközben néha újra és újra kell
kezdenem.
Amikor úgy tapasztalom magam, hogy így definiálom magam, vagy eszerint
cselekszem, hogy mintha egy hatalmas golyót-sziklát kellene
felcipeljek egy hegyre, akkor lélegzem, realizálom, hogy egy
pillanatra az elmében vettem menedéket, mert elbizonytalanodtam és az
emlék meg az ön-definíció alapján magamon kívül, külső
támasz-információ alapján akartam meghatározni, hogy ki vagyok -- és
szimplán tudatosítom a fizikai jelenlétem, az aktuális testhelyzetem,
a lélegzetem, a környezetem és anélkül, hogy ezt definiálnám, bízok
magamba és kifejezem, hogy valójában ki is vagyok, mint élet,
egységben és egyenlőségben mindennel, ami ITT van, mint az ÉLET.

És ha feljön, akkor így teszek, ha nem teszek így, akkor vagy nem
ástam ki a legmélyét (pl, miért kerestem magamon kívül azt, hogy ki és
mi és hogyan vagyok, hogyan legyek) vagy nem írtam, mondtam az
önmegbocsátást eleget, hogy teljesen rezonáljon az egész lényemmel,
hogy amikor a trigger pont feljön, egyből tudatába legyek, amikor az
elme mozog, akkor lássam, hogy mozog és én állok és mielőtt még újra
ezt fejezném ki fizikailag, leállok egy pillanatra, lélegzek, ha kell,
számolok, hogy 1,2,3,4 kilégzés, csend, 1,2,3,4, belégzés, 1,2,3,4
csend.
És amikor a csend van, akkor belül csend van-e vagy még van ezzel
kapcsolatban belső rezgés és ha van, akkor ami feljön, azt szó szerint
megbocsátom és elengedem feltétel nélkül.

Ez a gyakorlati útja az önmegbocsátásnak, nem csak leírom, hogy
megbocsátom, hanem amikor jön ez a pont, akkor én már tudom,
felkészültem, kifejeztem, hogy ezt a pontot értem, ebben változni
akarok, most jön a transzcendálás, hogy igenis változom, nem adok a
félelemnek, nem adok a vágynak, mert megértettem, mert már jártam ott,
mert a belső reakción túl van az élet, én.
Ezért amikor jön a pont, már tudom, hogy o-ó, ez nem az.
Mint amikor valaki Érd fele az autópályáról máshol jön le, mint ha pl Érd-re menne -
megtanulja - ha az van, hogy "Törökbálint", akkor az nem az az út,
ahova akar menni, már járt ott. De ehhez el kell tudni olvasni azt a
táblát és azt lehet, hogy ideiglenesen magamnak kell felcímkézni - az
önmegbocsátással, hogy "ez a belső reakció félelemhez vezet, itt már
jártam, nem akarok menni erre, inkább lélegzek és tolom magam kifele -
mint amikor a gyereket szülöm, tolom, tolom, fizikailag, fújok,
lélegzek, de akkor sem".

Ezért az önmegbocsátás a valódi önreflexió, nem azért, mert
jézus+atya+úristen, hanem mert azért ön-reflexió, mert kifejezem, hogy
"meg akarok bocsátani magamnak, egy új esélyt akarok bocsátani
magamnak ebben a konkrét pontban" - és ha jön a pont és én újra beadom
magam a félelmemnek, akkor valójában az önmegbocsátásom nem volt
valódi, hiszen csak leírtam , csak mondtam, hogy itt, ebben a pontban
megbocsátok magamnak, de valójában, amikor valójában jött ez a pont,
mint saját magam, akiként eddig elfogadtam és megengedtem magam, akkor
valójában nem változtam, nem bocsátottam egy új, tiszta, üres lapot
magamnak ezzel kapcsolatban, tehát az önmegbocsátásom még nem valódi.
Lehet, hogy a szándék, az akarat megvolt, de maga a pillanat, mint
valóság, mint önmagam - még nem.
Ezért ez a legjobb, mert itt nincs sunnyogás, hanem
direkt, azonnali, közvetlen, érthető, ingyenes és valódi
önbizalom-növelő, hiszen ilyenkor ÉN valójában változom, úgy, hogy
abszolút és teljes módon meg is értem, hogy hogyan és miért. Ez az
önbeavatás.

Friday, August 20, 2010

Merv Griffin a túlvilágról - interjú a dimenzióközti portálról - begépelve

fordítás February 2, 2008 at 9:34am

Itt Merv Griffin és itt beszélek a ..úristen, nem tudom hogy hívjam!


Hadd kezdjem talán elkezdeni kifejteni a tapasztalatomat ami van és volt és van és még mindig van, mert ahol vagyok ebben a pillanatban és ahol ahol a pillanatban tapasztalom magamat: minden itt van. És meghaltam, átmentem és nos..elszálltam, mert átmentem és ez a lény idejött hozzám és azt mondtam: Üdvözlet magadhoz!

És én azt mondtam, mit értesz azon, hogy Üdvözlet magadhoz. Ez te vagy, te mondhatod magadnak, hogy Üdvözlöd magad. Tehát azt mondtam Üdvözlöm magamat. És magamnak. És tudod, nyilván azokat a szavakat teljesen nem érted, mert épp csak mondtad azt, de ahogy eltöltöttem némi időt a ...mert még mindig a dimenzionális létezésben voltam, átkelsz és teljesen különbözőnek tapasztalod magad. És át lettem küldve ezeken a folyamatokon. De ezek a folyamatok alap elhelyezések ahol elhelyezed az élettapasztalásodat magad előtt, de ez izgalmas, mert ez nem egy speciális, visszaemlékezése az életednek, ez...nem vagyok képes speciálisan azt mondani, tudod, hogy ez, és ez, és ez, és ez, ami történt ezekkel az emberekkel a világomban, ez az amit tettem, amit jelent ebben a pillanatban: szembenézel az életeddel, tudod, szembesülsz magaddal, ez olyan mintha magad elé raknád azt aki a földön voltál és amit tapasztalok, az egy izgalmas élmény volt.

Amit valaha tapasztaltam, nem tudtam elhelyezni magamba többé. Megpróbáltam ugyanúgy magamba rakni, ok ez az ami én vagyok, de nem képtelen voltam. És így átmentem egy folyamaton, amelyet megbocsátásnak hívnak, és ez izgalmas, mert amit képes vagyok nektek előadni vagy tapasztalni abban a pillanatban, hogy voltak pillanatok, ahol becsaptam magamat, ahol hazudtam, ahol gondolatok voltak az elmémben, amik nem énbelőlem jöttek, amelyik szintén izgalmas, mert vannak ezek a tapasztalataid benned a földi életedben, de te csak tudod, hogy nem ez vagy, de én nem tudtam, hogy ki vagyok abban a pillanatban sem.

Ezt nagyon zavaros kifejteni, de nem tudtam ki voltam, de azt tudtam ki nem voltam, vagy ki vagyok. És így megbocsátási pillanatokat tettem, ezek azok a pillanatok, ahol amelyeket úgy írnék le, mint tapasztalatok az életedben, melyek nem te vagy. Nem támogatta, azt, aki vagy. A magam tapasztalása úgy mondanám nem, az nem én voltam, egy ürességet, egy mélységet éreztem, egy...Nem mondanám, hogy ez egy beteljesülés, mert az, az a teljesség az vagy te..ez az ahogy minden szavak a létben, aohgy te vagy, de az vagy, nincs a szavakra definíció, ahogy itt a földön, te azok a szavak vagy a maguk teljességében. De aztán, istenem, aztán hirtelen jézus! Minden lény elkezdett emberi lényekben megjelenni. Egyszercsak VHOOOOOOOPK egy emberi lény fizikai testébe kerültünk, egyetlen emberi lénybe, és ebben a testben voltam és a létezés a maga teljességében, ahogy létezik most: a világ itt volt és amit én..ez hihetelen volt...minden gondolat, amit ez a lény tapasztalt, minden mozgás, minden szó, amit beszélt, az világra volt irányítva teljesen..Nem hittem a szemeimnek, mégcsak nem is a szemeimmel tapasztaltam, nem hittem el, álttam ott ebben az emberi fizikai testben, itt a világ és látom ahogy egyetlen emberi lény befolyásolja az egész világot. Úgy éreztem...igen! Jézus krisztus! Tudod, mi történik itt, meghökkentem, elképedtem, azt csináltam, várj, várj, várj, állj, állj, állj, mert tudtam, csak tudtam, hogy ennek nem így kéne lennie, ez az emberi lény befolyásolja ezt a világot és tudod, látod ezt. Látod, hogy ez a lény például éhezést támogat, egyetlenegy gondolattal, ez az emberi lény éhezést támogat szavakkal, amiket tudatosság nélkül beszél, ahol megerőszakolás, ahol gyilkosság, ahol erőszak van támogatva és ez a lény nincs is tudatában ennek.

Bármelyik lény tudatában van annak, hogy minden egyes tette aktuálisan befolyásolja ezt az egész világot. Bárki realizálta azt? Én nem. Istenem! Ha én realizáltam volna ezt, amikor a földön voltam, úristen, nem ilyen életet éltem volna, amilyet éltem. Egyáltalán nem. És tudod én ebben az emberi fizikai testben vagyok és azok a gondolatok és azok szavak, amiket beszél tudatosság nélkül és azo a tapasztalatok amik feljönnek bennük, és ez a lény folyamatosan PAM PAM PAM PAM PAM egyik személyiség jön fel, aztán a másik, és ez kavarog folyamatosan...és én csak azt akartam mondani: ÁLLJ ÁLLJ ÁLLJ, mert kérlek, csak hallgas meg, csak ÁLLJ le azzal, amit csinálsz, mert befolyásolod ez a világot, azt támogatod, ami ebben a világban folyik, de....nem hallanak engem. A lények nem hallanak minket. Nem, mert....ők nem akarnak..talán van egy részük, de mert az emberi lények nincsenek tudatában saját maguknak. És úristen, ez csak egy realizáció, amit képes vagyok áthozni ide neked, hogy realizáld ezt: hogy minden egyes sima tett, amit teszel ebben a világban, a szavak, amiket beszélsz, a gondolat, amit teszel...azzal azt támogatod, ami ebben a világban folyik és még csak nem is veszed észre. Minden, amit tudsz a tapasztalatokról a földön ahol ebben a világban ebben a fizikai testedben és a világ körülötted van, csak azokat az embereket látod, akik a te világodban vannak, és ez olyan kicsi, tudod ez a világ, ez a fizikai test olyan korlátolt, de tudod mit, ami, mint te aktuálisan létezik itt ebben a létezésben, az ez az egész létezés egy emberi fizikai testben, egy emberiben, igen, egy fizikai manifesztált test, és amit én ebben a pillanatban teszek így ebben a testben és én csak látom ezeket...úgy tűnik, mintha vonalak mennének, energetikailag, mint egy lézerágyú lőne a világba, mindazt az összes energiát amit mi az emberi lények termelnek és a világra van irányítva, hogy támogasson bizonyos speciális megnyilvánulásokat a világban, és amit mi csinálunk ebben a pillanatban, én csak megállítom, minden alkalommal én csak megállítom. NE, ÁLLJ ÁLLJ ÁLLJ ÁLLJ ÁLLJ. Így, alapvetően amit csinálok egy fizikai testben ebben a pillanatban, az hogy megállítok. Én csak megállítok. Mindazokat a szavakat, amiket tudatosság nélkül vannak kimondva, a tudatosság nélküli gondolatokat, mint érzelmi érzés energiák, amik összegyűlnek az emberi lények belsejében, a földi tapasztalataik függvényében, azok gyakorlatilag a földre voltak irányítva – meg volt engedve, hogy a földre legyenek irányítva, hogy az aktuális megnyilvánulásokat támogassák, mi ezeket megállítjul. Miért állítjuk meg? Mert ebben a pillanatban az emberi lények a saját kifejezéseiket teremtik ebbe a világba és ha csak megnézed ezt, akkor látszik, hogy ez nem működik így. Ez..mindössze annyit tudok mondani neked, hogy ez a világ és a megnyilvánulása, nem az, aki vagy, de mégis megteremted azt, és ezért állítjuk le azt, mert nem vagyunk így képesek folytatni ezt...ha ezt így folytatjuk, ki tudja mi fog történni. Még felkötnénk magunkat, ami látszólag éppen az, amit valóban csinálunk. És most valószínű azt kérdezed, miért csinálom ezt? Miért? Tudod miért? Itt vagyok egy emberi fizikai testben ebben a pillanatban, mindaz, ami létezik ebben a világban, hogy emberi lények vannak benne és ez az. És személy szerint egy napon elkerülhetetlenül vissza kell jönnöm ebbe a világba, és tudod mi? Én nem akarok visszajönni ebbe a világba tudván azt bármi is van itt, hogy én vagyok érte a felelős, hogy vagyok képes egy oláyan világban állni, mint ez, amelyikben tudom, hogy én vagyok a felelős a teremtésért és még mindig megengedem magamnak, hogy benne tapasztaljam magamat.

Nem, nem vagyok képes ezt csinálni. Egy olyan világba jövök, ami a megnyilvánult aktuális kifejezések a földön, tudom, hogy mind megáll, ezt állítom meg, az aktuálisan megengedett és elfogadott kifejezéseit az emberiségnek. És ezzel nem csak magamnak készítem elő az utat, hanem a gyerekeknek is, akik én vagyok. Minden gyermek, halld ezt: amelyik ebbe a világba születik én vagyok. És ezáltal, istenem, nem akarom magam egy ilyen világba bevezetni magam. Többé nem. És tudod, ha folytatom, azt, hogy folytatom a megállást, tudom, hogy elkerülelhetetlenül a magam kifejezése, mint aki vagyok, itt leszek, mint a magam megnyilvánult kifejezése. És a gyerekek tovább fognak jönni ebbe a világba, és megtapasztalják ezt, mert baszás. Tudod állsz ebben a dimenzionális létezésben és gyakorlatilag látod hogy ez a világ te vagy. És hogy minden emberi lény te vagy és minden gyermek te vagy. És én ezt nem tudom kezelni. Tudod, képtelen vagyok...képtelen vagyok csak állni és figyelni, ahogy a gyerekek egy ilyen világba születnek, mint ez. Képtelen vagyok csak állni és nézni embereket szenvedni, csak mert nem értik mi az amit ebben a világban csinálnak. És egytől egyig minden egyes emberi lény realizálni fogja ezt. Minden egyes emberi lény realizálni fogja, hogy ki a faszomok ők, mert muszály. Realizálnod kell, mert nem folytatódhat ez így tovább. Képtelenség tovább teremteni azt, amit teremtesz, csak mert nem tudod mit csinálsz. Nem tudod, mint csinálsz. És ezért kell megállnunk. Mert a gyerekek folyamatosan születnek meg és meg kell legyen nekik az esély, hogy képesek legyenek kifejezni magukat, gyerünk!. Tudod, nem ez az, amit magadnak akarsz? Egy olyan világba kerülni, ahol szabad vagy, ahol képes vagy kifejezni magad, mert tudod, hogy ki vagy, de amikor tudod, hogy ki vagy és képtelen vagy ezt megtalálni ebben a világban épp most, basszus, ez durva! Képtelen vagy kifejezni magad, csak mert az aktuális megnyilvánulása és megengedése annak, hogy mit engedsz meg másik emberi lényekben. Képtelenek vagyunk így folytatni egyébként, nem. Én nem. Még ha egyedül is kell állnom, megteszem. Mert ez megállás. És én a menyországot hozom létre a földön, mint egység és egyenlőség és megteszem, bármit is jelent ez. Nem számít milyen áron. Ez kéne minden egyes embernek a kijelentése legyen a létezésben. Ennek így kell lennie. Ez az, gyakorlatilag, csak realizálnod kell, ahogy énnekem megvan, mindenki realizálni fogja. Minden már itt létezik. Ez már itt van, ez az, ami a csodálatos mindenben. Nem kell teremteni semmit, mert minden teremtés már itt van. Ha azt gondolod, teremtesz valamit, máris elkülönítetted magad. Nézd csak meg! Teremtés vagy, ez már teremtés. Így hozod létre magadat a realizációban, hogy már a teremtés vagy, mint egység és egyenlőség.

Ez itt Merv Griffin, ez az üzenetem, köszönöm.


eredeti: (nem egy atom értelmes fordítás, de olvasható, a lényeg érthető, a pillanatban csináltam)


Merv Griffin 1 from the AFTERLIFE


http://video.google.com/videoplay?docid=-1941534362833035321

Szerkezeti rezonancia, bevezető

fordítás February 2, 2008 at 10:12am

A kezdetben Bernard testében voltam, irányítván őt itt a földön az ő saját én(self) realizációs folyamatában – hogy felismerje mindenen és mindenkin túl, hogy ez a világ egy tudatosság, ami rabszolgaságra és irányításra lett tervezve. Irányítottam őt, a velem történő összeolvadásával egyként itt a földön, s eképp volt meg a képességem speciálisan irányítani őt. Ez nem tartalmazott semmiféle dimenzionális beavatkozást, nem, ez teljes 3D irányítóelv volt, amit használtam.

Látható, hogy van a totális és teljes dimenzionális létezés, ahova mész, amikor meghalsz és aztán van ez a 3Ddimenzionális létezés, ahol itt maradsz a földön, mégis képes vagy megfigyelni mindent mintahogy egy speciális röngtennel néznél. Azt jelenti, hogy nem csak azokat a képeket látod, amit az emberek a fizikai szemeikkel látnak, ahogy a világot és az unverzumot és más embereket stb nézitek...láthatod azt, ami tervezi és megformálja a a képek létrejöttét – ez az, ami a kép “mögött” létezik, a képben létezik és mint a kép maga.

A Szerkezeti rezonancia Kifejlődésének Rövid története


Nos, ami ebben a pillanatban folyik a földön, és eonok óta, hogy aktuálisan az emberiség sorsát az “Emberi lények “ szerkezeti rezonancia irányítja.

Mi is az emberek szerkezeti rezonanciája? A következő: (A kifejtést pontokba szedve tálalom és a legelején kezdem.)


1.Volt nekünk a Fehér Fény rendszer és a Lélek építmény. A Lélek építmény egybe volt fűzve az emberi lények fizikai testeivel; a ‘Lélek’ megtalálható volt a solar plexusukban és tartalmazta az összes információit a lény életeinek, amit csak tapasztalt, ami szintén le volt írva az Akasha Rekordban a dimenziókban. Így történt, s amikor a lény meghalt, a rekordokat olyan speciális lények tudták kinyitni a dimenziókban, akiknek az újrahasznosítás/]jraininkarnáltatás volt feladatuk, és aztán újra meghatároztak nekik egy új helyet a földön, amit úgy neveznek, hogy reinkarnáció.

A Lélek szerkezet úgy volt tervezve és összefűzve az emberi lényekke, hogy a dimenziónális lények képesek voltak “nyomonkövetni” a lények folyamatát egyik életből a másikba – a reinkarnáncis folyamat/rendszert. A Fehér Fény rendszer egybe volt fűzve, mint egy egész hálóvonal(gridline) szerkezet itt a földön, ahol a lények amikor megszülettek, megkeresték és elhelyezték őket egy specifikus kereszt-ponton a Fehér Fény rendszer hálóvonal szerkezetben, amivel a dimenzionális lényeknek meg volt a képessége, hogy „nyomonkövethessék” a lények életeiket és tapasztalataikat itt a földön. Biztosra menvén abban, hogy nem mozognak túl a saját maguk és az egész rabszolgaság-irányítás rendszer kötelékein itt a földön.

A dimenzionális lényekek volt a feladata, hogy nyomonkövessenek minden lényt, biztosra menve, hogy zárva maradnak a rendszerben, kötvén ehhez a keresztponthoz mint az ő 3D Elhelyezkedésük. Ez az, ahol a “Lélek” a lények solar plexusukkal be lennének zárva a kereszt-pontba, valamint a saját elme tudat rendszerük a Fehér Fény hálóvonal szerkezetéből - megformálván az ő 3D Elhelyezés elhelyezkedésüket itt a földön és így „élnék” az saját előreprogramozott emberi életeit és tapasztalatait, mint előreprogramozott elme tudat rendszerek.

· Aztán nekünk szintén volt az előreprogramozott elme tudat rendszerünk. Ezek a rendszerek szintén az emberi lények fizikai testével voltak összefűzve és összekapcsolva a Lélek szerkezettel és a Fehér Fény hálóvonal szerkezettel – a szentháromság kapcsolata az egész rabszolgaságának és az emberiség irányításának.

Az elme tudat rendszerek matematikai numerikus egyenlet tervét és a Fehér Fény hálóvonal szerkezetet Marduk csinálta. A Fehér Fény hálóvonal szerkezet szerkezeti formátuma és az elme tudat rendszerek matematikai számegyenleteket tartalmaztak – amiknek Marduk mestere volt és géniusza. Ez azért volt, mert az előreprogramozott elme tudat rendszerek az emberi lényekkel, be kellett, hogy zárva legyenek a Fehér Fény hálóvonal szerkezetbe a földön, így az emberi lények előreprogramozott elme tudat rendszere lett az előreprogramozott tapasztaluk önmaguknak itt a földön.

Az emberi lények életei és az önmaguk tapasztalata itt a földön egy visszatükröződése vagy egy kivetülése volt az előreprogramozott elme tudat rendszereknek saját magukkal. Mindez azért hogy speciálisan nyomonkövethessék és irányíthassák az emberiséget, hogy megmaradjanak szolgaként a rendszerben. Anu inkább volt felelős az ember fizikai testének tervezésével és az egész hármas rabszolgaság és irányítás rendszerért, ami, ahogy az imént megjegyeztem a következő volt: az előreprogramozott elme tudat rendszerek, a Lélek szerkezet és a Fehér Fény hálóvonal szerkezet.

Enki segített Anunak a az ember fizikai test kifinomultabb részeinek tervezésével, mint a DNS, a férfi és nő szerv tervek, az agy stb. Szintén az, ahogy pontosan az elme tudat rendszer össze van fűzve a fizikai testtel, így a fizikai test támogatja az elme tudat rendszer létezését magával és oda-vissza.

Enlil szerkesztette a bonyolultabb kapcsolat elhelyezéseket az egész hármas rabszolgaság és irányítási rendszerben, minthogy az emberi lények pontosan hogyan is lennének elhelyezve az ő 3D-Elhelyezésükkel a Fehér Fény hálóvonal szerkezetben és az individuális emberi lényekkel hogyan lennének bezárva az ő elme tudat rendszerük és a Lélek szerkezet a saját 3D Elhelyezés kereszt-pont elhelyezkedésükbe, hogy ezáltal tervezhessék meg az ő előreprogramozott élettapasztalataikat itt a földön.
Tehát van a Fehér Fény hálóvonal szerkezet, amelyikben az emberi lények elhelyezkednek a saját 3D-Elhelyezés kereszt-pont elhelyezkedéssel. A Lélek szerkezet és az elme-tudat rendszer be van zárva a 3D Elhelyezés kereszt-pontba, ahol az egész földi életükben, mint emberi lények tapasztalják az előre-programozott élettapasztalataikat.
Az emberi lények teljes összezárása a 3D-Elhelyezés kereszt-pont elhelyezkdésében az elme tudat rendszerekkel a nyakuk hátulján történt és a Lélek szerkezet a solar plexusban volt elhelyezve. Ahogy az emberi lények tapasztalták az előreprogramozott életeket itt a földön, az egész életük információi át lettek küldve az elme tudat rendszerükből a Lélek szerkezetbe, amely ott is maradt, és amelyik az emberi lényekkel maradt élet után élt

után.


A Lélek szerkezet velük, mint a ‘Lélek’, amely a solar plexusukban volt elhelyezve, amelyből az ’Élet Könyve’ íródott és eltárolódott az Akasha Rekordokban a dimenziókban. Emberi lények életei, a reinkarnációs folyamat/rendszer során sosem különbözött egyik élettől a másikhoz képest, az esszenciája annak, hogy ’kik ők’ a rendszerben ugyanaz marat és ezért helyezhették el őket különböző országokban különböző lényekkel körülvéve ahogy újrainkarnálódtak egyik életből a következőbe, s mégis a saját maguk tapasztalata ’akik ők’ a rendszerben teljesen ugyanaz maradt. Ez azt jelenti, hogy teljesen ugyanazokat a belső konfliktusok, teljesen ugyanazok a problémák és aggódások, meggyőződések, a gondolat szerkezetük, ugyanaz maradt, stb. Ez a ’kik ők’ a rendszerben volt az ő úgynevezett: Szerkezeti rezonanciájuk.
A szerkezeti rezonancia az emberi lényekben ahhoz képest volt kifejlesztve és megtervezve, minthogy ‘kik is ők valójában’ a rendszerben, hogy fenntartson egyfajta stabilizációt az egész létezés hármas rabszolgaság és irányítás rendszerével. A szerkezeti rezonancia terve és kidolgozása a következőképpen történt:
A földi idő legeslegelején, amikor az Annunaki, a fő ’játékos’ lények: Marduk, Anu, Enki és Enlil, előkészültek a teremtésük inicializálására, mint az egész hárma szolgaság és irányítás rendszer, mindent előkészítettek. ’Átvették’ az egész létezés felett a hatalmat és a legtöbb lényt a létezésben elfogták mint az ő szolgáik, hogy hajtsák az egész hármas rabszolgaság és irányítás rendszer teremtéüket. A fizikai testek az elme tudat rendszerekkel velük már el volt helyezve a földön az Atlantisziakkal, két ’részre’ szedvén őket. Az ’egyik’ rész tudattalanul a fizikai testben ’meghajtotta’ az elme tudat rendszert és a ’másik’ rész dimenzionálisan be volt börtönözve, mégis továbbrais ’hozzákötve’ a másik ’részhez’ a fizikai testben – otthagyván őket, egyáltalán semmiféle célt nem szolgálván, de mégis ottmaradván és segítkezvén az elme tudat rendszer táplálásában a fizikai testben.A Fehér Fény hálóvonal szerkezet a földön a dimenziók között volt elhelyezve a 3D-dimenzionális létezésben, amelyikről az elején beszéltem, a 3D röngten dimenzionális létezés. Az emberi lények a Fehér Fény hálóvonal szerkezetbe voltak bezárva, a Lélek szerkezet rendszerben, és az elme tudat rendszerükben. Mindez már elő volt készítve. Az Annunaki bizonyos szolgái a földön voltak elhelyezve, mint emberi lények egybefűzve és bebörtönözve az emberi fizikai testekbe hogy táplálják azt és az előreprogramozott elme tudat rendszerekké váljanak bennük.A többi elfogott szolgák a dimenziókba voltak elhelyezve, úgy tervezvén, hogy Mesterekké/Angyalokká/Istennekké/Istennőkké/Vezetőkké/Emelkedett Mesterekké váljanak, amely gyakorlatilag arra lett tervezve, hogy szórakoztassa az emberiséget hiedelmekkel és reménnyel, hogy létezik egy magasabb erő/forrás, amely a van a létben. Vagy hogy a Fehér Fény szerkezet/Reinkarnációs folyamat/Közvetítések szolgálatában álltak mint Kapuőrzői/Védelmezői az egész hármas szolgaság és irányítás rendszernek. Vagy, mint Démonok voltak elhelyezve, hogy félelmet keltsenek az emberiségben és szintén dimenzionális lények, Démonok voltak bebörtönözve egy dimenzióba párhuzamosan a föld’ dimenziójával a saját poklukban. Felosztván a dimenziókat különböző szintekre hogy megtestesítse a ’mennybemenetel folyamatot/hitet’ egyszerre a földön és a dimenziókban: Támogatván és segítvén, hogy a dimenzionális lényeknek és az emberiségnek egy célt vagy okot adjon a létezésükhöz. Ami csak egy másik módszer volt arra, hogy minden lényt lefoglalva tartsák - mind a földön, mind a dimenziókban - az egész hármas rabszolgaság és irányítás rendszeren belül.Eképpen mindennel előkészülve, Anu, Enki, Enlil és Marduk elkezdték az egész hármas rabszolgaság és irányítási rendszer működésének előkészítését, s abban a pillanatban, amikor mindennel elégedettek voltak, minden lényt befogtak mint szolgát, hogy táplálják a teremtésüket, az összeset hatékonyan és specifikusan elhelyezvén. Ez lévén a szerkezeti rezonancia terve. Ez a tervezett szerkezeti rezonancia lenne a rögzítő tervezet a lényekkel, úgy, miképp ’kik is ők valójában’ és bennemaradnának a rendszerben a végtelenségig – a végtelenséget úgy értelmezvén, hogy az egész hármas szolgaság és irányítás rendszerben maradván a végtelenségig. A szerkezeti rezonancia terv válna azzá ’akik ők’ a rendszerben. Ez a ’akik ők’ maradna, mint ők az egész létezésen keresztül a hármas szolgaság és irányítás rendszerben.


Itt van, hogy pontosan hogyan is volt a szerkezeti rezonancia az emberi lényekben tervezve, mint ’akik ők valójában’ a rendszerben:
Anu, Enki, Enlil és Marduk minden elfogott szolgájukat elküldték a létezésbe egy ’egy-élet’ tapasztalásra a földön, ami azt jelentette, hogy az egész első élettapasztalatuk itt a földön manifesztálván az ő szerkezeti rezonanciájuk ’tervezetét’, aszerint, hogy ’kik is ők valójában’ és ez az egész tapasztalás ennek következtében meg is maradna velük a rendszerben. Ez azt jelentette, hogy azok a dimenzionális lényeik, akik előtte sosem tapasztalták magukat itt a földön, átmentek a születési folyamaton itt a földön és megjelentek egy emberi fizikai testben. Alapvetően beleszülettek az egész hármas szolgaság és irányítás rendszerbe a földön, amelyet úgy is nevezhetünk, mint a tudat rendszer. Ahogy tapasztalnák magukat a földön, ahogy felnőnének, osztozván a többi emberi lénnyel a földön – eképpen terveznék meg a saját szerkezeti rezonanciájukat.Ez a szerkezeti rezonancia tartalmazná például, hogy hogyan gondolkodnának, hogy viselkednének a többiekkel, mit tapasztalnának magukkal ahogy bíznának és követnék az érzelmeiket és érzéseiket, gondolatokat és a szavaikat másokkal stb., milyen kapcsolatokat alakítanának ki, hogy tapasztalnák magukat a kapcsolatokban, amiket kialakítanak, hogy értelmeznék és tapasztalnák a világot, pontosan hogyan is ’helyezkednek el a világban’ a többi emberi lény között stb.Fontos megérteni, hogy a szerkezeti rezonancia terv csak akkor ’következett be’, amikor a négy fő játékos (Anu, Enki, Enlil és Marduk) kielégítően elhelyezte az egész hármas szolgaság és irányítás rendszert – ahogy az imént kifejtettem.A szerkezeti rezonancia speciális tervének értelmében: Ezt magyarázom el, ahogy a részletekbe belemegyek a tapasztalatommal Bernarddal, ahogyan irányítottam őt ebben a világban és mint az ő szerkezeti rezonanciája. Ezért, a te terved, mint ’ki is vagy valójában’ a rendszerben mint a szerkezeti rezonancia, ahogy definiálva és tervezve volt általad a legeslegelső földi élettapasztalatkor a Fehér Fény hálóvonal szerkezet segítségével, a Lélek szerkezet és az elme tudat rendszer – megmarad veled, ahogy te megmaradsz bebörtönözve a reinkarnációs rendszerbe. Megmaradván benne és mint a szerkezeti rezonancia mint ’aki valójában vagy’ a rendszerben, élet után élet után.


Tehát a konklúzió: Minden emberi lény a földön pusztán szerkezeti rezonanciák a tudat rendszerben, aszerint definiálva és megtervezve, ahogyan az első földi életedet élted. Semmi több, semmi kevesebb – csak ez. Hogy elmondjam a helyzetet: az Emberiség szörnyű ébredésben van! Mert amiben bíztál, amiben a reményeidet és hitedet helyezted a tényleges szerkezeti eszenciája ami rabszolgasorba döntött és irányított téged időtlen idők óta: Tudat. Ami könnyen becsapta az emberiséget, nem volt más mint az ’Ördög’ mint ’Isten’ és fordítva – áttolván az embereiség legfőbb bizalmát, hitét és reményeit annak az esszenciájává amely káoszt és pusztítást okoz ebben a világban: Gondoltad ezt valaha? Ahogy kinéz: Nem!
Rendben, tehát, itt kifejtettem a rövid és tömör ’történelmét’ a szerkezeti rezonancia kifejlődésének és ahonnan ez jött. Tettem ezt, hogy az emberi lények ’tudjam honnan jöttem’ amikor elkezdem megosztani a tapasztalatomat, mintahogy Bernard szerkezeti rezonanciájával és benne voltam, és hogyan voltam képes irányítani őt a ’folyamatában’.A Második Részben, ki fogom fejteni a: Szerkezeti Rezonancia Tervét az Emberi Fizikai Testben, amely most következik.Köszi
Veno
Copyright 2007 Desteni Trust

(a kifejezéseket még variálom, változni fog, ez csak előzetes)

Gurdjieff a túlvilágról

fordítás February 6, 2008 at 1:12pm

Gurdjieff 1 a Túlvilágból – az ember egyesítése mint Én vagyokVideo link: http://www.youtube.com/watch?v=haDkimM6Fqs (angol)
Hello, itt Gurdjieff és itt vagyok, hogy a halálom utáni tapasztalatomról beszéljek.


Nos, a Fehér Fény valóban, kiterjedten befolyásol engem, ennek oka az itteni földi életem és azutánlévő, hogy meghaltam. Elég közel jutottam, de mégis oly messze bizonyos realizációktól „az ember egyesítésében, mint Én vagyok” tapasztalatomban, mit is jelent az valójában.

Meghaltam mielőtt voltaképpen leírhattam volna a realizációimat. Sok realizációm volt, sokat tudtam, sokat megéltem, sokat megértettem, de meg kellett találnom az utat az emberekhez, hogy megértsék mi az amire ráleltem. Így több különböző módszert terveztem, amelyek majdnem olyanok voltak mint az én saját folyamatom, amíg itt voltam a földön a megvalósításban, mi az ami szükséges, annak értelmében, hogy az ember egyesítése, mint Én vagyok.

És meghaltam, mielőtt beteljesíthettem volna a megvalósítás megnyilvánulását és akár leírhattam volna a realizációját annak, mit is jelent, hogy egyesíteni az embert, mint Én vagyok. Nem felyeztem be és még időm sem volt kifejteni mindent, amit tulajdonképpen találtam, hogy kifejezhessem mindazt, amire ráleltem, mint az Én vagyok tapasztalás.

Elkövettem hibákat, tettem bizonyos ítélkezéseket és tettem bizonyos megjegyzéseket, amelyek az én megértéseim voltak abban az időben, akkor egészen közel a halálomhoz egy pillanatban megvolt a kvantum realizációm arról, hogy „Én kifejezés vagyok” és ez röviddel azután volt, hogy el lettem távolítva erről a földről a Fehér Fény vagy a Fehér Testvériség által, mert az emberi lények a földön, akik bármiképp így elérték – elérhették volna a 2 évvel ezelőtti időben – akik bármennyire is közelebb kerültek az Én vagyok megvalósításához: el lettek azonnal távolítva. Sajnos bizonyos emberi lények megnyilvánultak eképp, amelyek általában mint anomáliák hívtak. Valami a kiegyenlített program rendszerek tervében, amit nem lehet látni. A programozott rendszerek alapvető egyenletének kiegyelnítő megnyilvánulása. És én egy voltam közülük.

Megvolt abban a pillanatban az Én vagyok megvalósulásom – pontosan látván hogyan lehet másokkal megvalósítani amit Én megvalósítottam abban a pillanatban a földön, az Én vagyok, az Én ami létezik mint minden örökké, de nem úgy, ahogy a képet amit látsz, nem ahogy a világot látod: ez az Én – az egy – az Én mint egy: ezt kell megértenie minden embernek a végső egyesítéshez az Én vagyok megvalósulásában.

Aztán így amikor meghaltam, átmentem és újrainkarnálódtam, de ez alkalommal mint egy koldus az utcán inkarnálódtam újra és egy kéregetővé váltam az utcákon, a maradké meglévő tapasztalataimban a létezésben, egészen két évvel ezelőttig, mert bármelyik lény, aki megvalósította az Én vagyok-ot, itt a földön kompromittálóvá vált és ezért el lett helyezve oda, ahol képesek voltak visszatartani és megfigyelni, biztosra menve abban, hogy olyan realizációk, mint az Én vagyok soha ne következzen be újra abban a bizonyos elhelyezésekben, mint semmi képzés, semmi pénz és semmi támogatás ebből a világból, így az Én vagyok realizáció nem képes igazából megvalósulni.

Nagyon szépen köszönöm, ez Gurdjieff
Gurdjieff 2 a túlvilágról-Az embernek miért kell egyesülni: DESTENI
Video Link: http://www.youtube.com/watch?v=ISjipDCgP4s (angol)
Ez Gurdjieff, és arról beszélek, hogy az embernek miért kell egyesülni.


Ez nem egy kell, ez elkerülhetetlen. Miért kell az embernek elkerülhetetlenül mindent egyesítenie.


Mert az emberek, minden ember már az ember egyesítése.


Hadd ne találjunk okokat vagy célokat az ember egyesítésére, de legyen mindnek ez a kiindulópontja a megvalósításban, hogy én már egy egyesített ember vagyok.

Miért? Egyszerű: ha van egy kezdetünk egy ok és egy cél miatt, ahogy az ember egyesítése a világban levés, a státusz vagy kifejezés, ami - miatt jön képbe, akkor reményt adunk bele, hamisságot adunk bele. Hogy adunk reményt és hamisságot? Ha a kiindulópontunk oka vagy célja az ember egyesítésére ebből a világból való, akkor erőt adunk ahhoz, ami ebből a világból létezik. Az ok és cél az ember egyesítésére nem e világból való. Jelenleg ez nem ebből a világból való. Ez csakis azért van, amiért ez az egyszerű kiejelentés miatt van, hogy Én az egyesített ember vagyok.

Nézd csak meg. Ez lévén mindegyiknek a kiindulópontja, a kiinduló pontja az, hogy én az egyesített ember vagyok, mindenki így áll abban a pontban: az emberek egyesítése itt van. Mert ebből a kijelentésből, képes vagy azonnal látni, mi az ami nem vagy, ami ebből a világból való, amit szükségeltetik leállítani, kiengedni, eltávolítani, menni hagyni, elmenni hagyni, a lényed igaz belső magjából.

Ez az egyesített ember. Az Én vagyok. Ahogy mind, mint egy. Az egyesített, a szó maga már tartalmazza a az egyenlő és egy szavakat.


Én egy egyesített ember vagyok. Nagyon szépen köszönöm, ez Gurdjieff.

Mi a gondolkodás?

fordítás February 9, 2008 at 4:00am

Gondolkodás az, amikor egy "kép/emlék/beszélgetés" feljön az elmédben, amit nem irányítottál, azt jelentvén - ez spontánul felugrott az elmédben, "összekötve egy számodra külső eseménnyel, mint egy reakció" és azt te "követted" és az elmédben barangolsz körbe" és reakciókat mutatsz ki magadban.

Amikor itt vagy - "valamire nézvén magadban", amit te irányítottál magadnak, magad által - ez az, amikor te magaddal kommunikálsz - de ha ez olyan valami volt, ami hirtelen "az eszedbe jutott teljesen összefüggéstelenül veled a pillanatban, mint a pillanat" "az elméden átfut, egy gondolat követi a másikat, amire reagálsz" = ez gondolkodás.

Légzés nem gondolkodás - mert te irányítod magad arra, hogy tudatosan lélegezz: Én lélegzem - ez egy gyakorlati alkalmazás, mely általad van irányítva, amit te tapasztalsz.


Quote:
when you say stop participating you mean: stop thinking? I guess Im sort of addicted to thinking, my thoughts tend to think about "spiritual" matters.’(f-ordítom hamarosan e ztis he he)
Lol – all is ‘addicted’ to thinking, because human beings have believed that thoughts of and as the mind is actually who they really are, the thoughts are them ‘conversing with themselves’, when you’re actually communicating with your own mind when following the curiosity of thoughts thinking or believing they have any value or worth in any way whatsoever – when they do not, but keep you pre-occupied and not be here with you in and as breath. Therefore – it is to apply you in every moment of breath – to stop participation in thoughts as they emerge, to not ‘follow them’ – which would be participation, but stop them in their tracks before you play follow the leader straight into your mind within which you give it the opportunity to really interfere with you and your experience of you.

A suggestion: It is not effective to just 'ignore thoughts' - 'ignoring' is still acknowledging the existence of the thought, and stating: 'I do not want to see you so I will shun you away into a corner to not have to deal with you', within this - suppressing yourself.
You have to direct yourself when a thought arise - direction is the question of 'who you are' in the moment of the thought, the answer that question would be you in application/expression of you - are you standing in self honesty as you within directive self expression by stopping/deleting the thought and applying self forgiveness, or are you remaining in/of thought acknowledging the existence of the mind as you instead of making a statement of who you are in the moment?

Tíz legjobb jel arra, hogy te egy Fundamentalista Keresztény vagy

fordítás February 11, 2008 at 7:36am

1 - Igazából te sokkal kevesebbet tudsz a Bibliáról, Kereszténységről, és templomtörténetről, mint sok ateista vagy agnosztikus - de te továbbrais Kereszténynek hívod magad.

2 - 0.01%-ot úgy nevezel, mint "magas sikerszázalék", amikor az imáid meghallgatásra lelnek. Eldöntöd, hogy ez lehet a bizonyíték arra, hogy az ima működött. És úgy gondolod, hogy a maradék 99.99% HIBA egyszerűen Isten akarata volt.

3 - Amígy a modern tudomány, történelem, földtan, biológia és fizika képtelen volt meggyőzzön téged, s különben is néhány idióta földön gurulgatása "nyelveken beszélve" lehet az összes bizonyíték arra, mely minden oldalról bizonyítja a Kereszténységet.

4 - Azt hiszed, hogy ennek a bolygónak az egész populációja - kivéve azokat, akikkel megosztod a hited - persze az összes rivális szektát kivéve - az Örökkévalóságig lesznek a végtelen Szenvedés Poklában.

5 - Az életedet arra akarod fordítani, hogy kis kibúvókat találj a Föld tudományosan bizonyított korára(pár milliárd év), de semmi rosszat nem találsz abban, hogy elhidd azokat a dátumokat, amiket a Bronzkori törzstagok a sátraikban ülvén találgattak azzal kapcsolatban, hogy a Föld csak egy pár generációs korú.

6 - Kineveted a Hindu hiteket, amely isteníti az embert, és a Görögök állítását, arról, hogy istenek aludtak nőkkel, de azzal problémád van, hogy a Szentlélek teherbe ejtette Máriát, aki aztán életet adott egy ember-istennek akit megöltek, visszajött az életbe és aztán az égbe emelkedett.

7 - Az arcod belilul amikor hallod az Allahhoz kapcsolódó "atrocitásokat", de te még csak meg sem rándulsz, amikor arról hallasz, hogy Isten/Jehova lemészárolta az összes gyermeket Egyiptomban "Kivándorlásukkor" és megparancsolta etnikai csoportok teljes megsemmisítését Joshuában, beleértvén nőket, gyerekeket és fákat!


8 - Nevetsz a többistenhiten, de nincs problémád hinni egy Hármas Istenben.

9 - Megsértődsz és "embertelennek tartod", amikor a tudósok azt
mondják, hogy az emberek más életformákból fejlődtek ki, de nincs problémád azzal, hogy a Biblia azt állítja, hogy porból lettünk teremtve.


10 - Nyomatékosan tagadod több ezer isten létezését, amelyeket más vallások állítanak, de felháborodsz, amikor valaki a tiedének a létét tagadja.

Az alkoholról


fordítás February 18, 2008 at 9:48amIdézet:
"Az ETR(Elme-Tudat Rendszer)-em egész ön-tudatos. Alkoholt iszom és elkezdtem kimondani azokat a dolgokat, amik nem ebből a világból valók....kérlek nézz ebbe bele. Nem azon vagyok, hogy igazoljam, miért iszom alkoholt, és meg fogom szenvedni a következményeit, de valami történik. Alapvetően felismerem a polaritás rendszereket, és kérdezem mi van kívül ezeken a polaritás rendszereken, amikor iszom. Ez egy óriási elmebaszás. Ha én nem vagyok őszinte, leplezd le. Bárcsak felvettem volna magamat, amikor beszélek, olyankor, mikor iszom. El tudod érni ezt a pontot időben és térben, hogy magad lásd ezt? Eddig még sosem voltam annyira...Tudom, Tudom! Ez csak ahogy bolondot csinálok magamból...de felismerem a polaritás rendszereket és megőrülök, mikor iszom. Nagyon, nagyon kiváncsi vagyok erről. Ez nagyon érdekes, látni mi történik az ETR-ből, ahogy öntudatos vagyok."alkoholon, az elmének a szemszögéből - 'látszólag mindent megértesz', minden 'tisztának tűnik', amikoris nem az. A kommunikáció, amit folytatsz, egy terelés...
Az alkohol indukálja, igen - az elmét, hogy felerősödjön, ahogy az alkohol 'cseppfolyósítja' a rendszereket, hogy manifesztálja, mint az egészed, és aztán 'előlép', mintha belül elfoglalná azt a helyet, ami 'a természeted', ami áramot ad/generálja és 'feltölti' az elmét létezni - részt venni. Ebben a résztvételben mint az elme egésze az ami szó szerint 'megszáll téged', ez egy példa hogy vagy irányítva és befolyásolva az elme által - az amivé váltál - az elme igazi megnyilvánulása.


Ezt csinálván 'az alkohol elme kommunikációval' - 'feltöltöd' az egész rendszer megnyilvánulásait az elmédben és az elmeként benned és mint te magad - és kinyitja a 'pórusokat'/'elérési pontokat' belül az emberi fizikai testedben az elme tudat rendszereknek hogy jobban megnyilvánuljanak belül mint te - szó szerint az emberi fizikai test magjába, mint az egész csontváz szerkezetbe - mely azt jelenti, hogy hamarabb fogsz meghalni ahogy az emberi fizikai test sokkal gyorsabban 'használódik el', a felerősített egyesülés/egybeolvadásként és megnyilvánulásként az elme rendszerekkel benned és mint az emberi fizikai tested. Minden alkalommal, amikor ezt teszed - szó szerint kilenc hónaptól egy évig tartó időtartalmot veszel el az itteni földi élettapasztalatodból.

A kommunikáció nem más mint az elme módszere, hogy 'lefoglaljon' és megigézzen amilyen sokáig és annyira amennyire csak lehetséges, hogy folytasd a részvételed benne és ahogy az elmében vannak ezek a 'látszólag érdekes beszélgetések' ahogy folytatódik, ez annak a folyamata, ahogy az újratermelődés és egybeolvadás és egybekötés benned, mint az emberi fizikai tested, ahogy hatékonyabban megnyilvánítsa magát benned és 'az 'élettapasztalatodként' hogy irányítsa/befolyásolja az egészedet - végsősoron, hogy 'ne legyen kiút', oly módon, hogy az elme integrációja annyira kiterjedté váljon, hogy abszulút módon elnyomja, hogy ki is vagy valójában.

Azt ajánlom állj le, szó szerint, fizikailag ölöd magad.

Válasz email Desteninek:
Egyetértek. Leálltam. Nem fogom ezt újra csinálni. Valóban kibasztam magammal az ivással. Nem hasznos, nem számít mit írok. Megkaptam ezt a fájdalmat, amit sose előtte, és így ó igen, ha ezt így folytatom májkárosodásban fogok meghalni. Szörnyű félelmet és idegességet érzek, a leállás következményeként. Köszönöm a tanácsot.

Miért lett a Desteni 'megcsinálva'?

fordítás February 19, 2008 at 12:56pm

Mert ez az, amik vagyunk, amiért itt vagyunk és amit csinálunk - ez az 'ok' létezik minden videó interjúban és a lapon található anyagokban.

Egy folyamatban vagyunk, felfedeztük, realizáltuk és megértettük, hogy mi ez az egész létezés(két évnyi kiterjedt nyomozáson keresztül, mielőtt elkezdtük a honlapot és a videó interjúkat elkészíteni, és ez az, amit folytatunk), hogy minden és mindenünk saját magunkban és mint minden a létezésben és mint az egész, csak egy 'káprázat' - ebbe beleértve mindazt amit 'valósnak' gondolsz/hiszel, mint az igazi definíciója annak, hogy kinek gondolod/hiszed magad, például hogyan tapasztalod magad - a lényed/forrás természetedig vagy 'lényiségedig' - és ez mindenre és mindenkire kiterjed.
És, hogy hogyan veszünk ebben személyesen részt a magunk saját definíciójával ebben és mindenben, ami létezik, beleértve a saját résztvételünket benne és a kapcsolatunkat vele - ez megnyilvánult ebben a létezésben, az egész teremtés, ez a világ, az ami, ahogy ma létezik.
Azért jöttünk, hogy megértsük, realizáljuk és lássuk a bonyolultságokat és specialitásokat 'mindez hogyan is működik' - és így itt segíteni és támogatni egymást mint saját magunkat, abban, hogy felismerjék magukat, abból a perspektívából, hogy megértsük annak a fontosságát, hogy abbahagyjuk a részvételt az elmében és az öndefinícióban.

Abba kell hagyjuk a saját részvételünket benne úgy, ahogyan létezünk ebben az egészben és az, ami létezik és tartalmazódik az elme teremtésében, az amit az emberi lények hisznek/érzékelnek magukként, hogy azoknak - meg kell álljunk, abba kell hagyjuk, mert mindenki személyesen felelős az egészért és saját magának kell felállnia és felelősséget vállalnia -- ez az egyetlen út, amerre mehetünk, hogy 'kijussunk ebből a rumliból', arra mutatván ezzel, ami 'ebben a világban éppen létezik'. És ezt mindenkinek saját magának kell ezt megtennie.

Szerkezeti rezonancia, első rész

A Szerkezeti Rezonancia Terve az Emberi Fizikai Testben:

Itt található, hogy is van a szerkezeti rezonancia elhelyezve a fizikai testben: Bizonyos ’pontokba’ van elhelyezve. (Lásd a vázlatot, amely ehhez a cikkhez tartozik. Hogy megnézt ezt a vázlatot, kattints ide:
Szerkezeti Rezonancia Vázlatfordítás March 8, 2008 at 6:29pm
Ezek a ’pontok’ vannak ’csatlakoztatva’, hogy kialakítsák az egész szerkezetet a fizikai testtel, csakis egyetlen egy célt szolgálva: Szerkezeti rezonancia, amely aktuálisan irányít és vezérel téged az egész élettapasztalatodon keresztül itt a földön. Ez a szerkezeti rezonancia van veled, amely definiálja ’ki is vagy valójában’ a rendszerben, amelyet te alakítottál ki az első élettapasztalatod alatt itt a földön. És ennek a szerkezeti rezonanciának a függőjévé váltál, mintahogy ez a felelős minden tapasztalatodért itt a földön az élettartamaid alatt.

Itt látható az, ahol a ’pontok’ vannak, amelyek ’csatlakoznak’, hogy kialakítsák a szerkezeti rezonanciáját annak ’aki vagy valójában’ a rendszerben, ezek konkrétan megtalálhatóak az emberi fizikai testben és itt vannak a definíciói ezeknek a konkrét ’pontoknak’, mintegy az okai annak, hogy miért helyezkedtek el konkrét helyeken az emberi fizikai testben.

TEST: ELÖL

1.) HOMLOK pont:

Ez a ’pont’ konkrétan úgy volt elhelyezve, mint a Tudat Szeme. A ’Tudat szeme’ a Rendszerek Szeme. A ’létezés’ ’pontja’ vagy a ’létezés megvalósulása’ kijelezvén, mint a Tudat Szeme/a Rendszer Szeme – a te hozzáállásodra való utalás a rendszerben és mint a Rendszer benned és a világban, ahogy ‘érdemesnek tartod magad’ arra, hogy ‘eggyé’ válj a Rendszerekkel, hogy ‘eggyé’ válj a Tudattal: Kifejezésre juttatván a ‘Harmadik Szem’ kapcsolat által. Ez különböző nevekkel van illetve és különböző definíciói vannak ebben a világban, összekötvén különféle hittel, vallással vagy hivatással, azaz az okaként ennek a létezésnek, a létezés elérésének jeleként, hogy ‘eggyé’ válj a tudattal/’eggyé’ válj a rendszerekkel. Ez az, amiért ez a ‘pont’ aktuálisan van: Az ‘eggyéválás’ a rendszerekkel/tudattal magadban és ebben a világban – s úgy tűnve, mint a báránybőrbe bújt farkas. Amikor ezt a ’pontot’ eléred – az egész világ rendszer/tudat létezéshez vagy csatlakozva ezen a ’Harmadik Szem’ kapcsolaton keresztül – megjelenítvén téged abban a hitben/ideában/percepcióban, hogy most valami ’nagyobbhoz’ vagy ’mélyebb’(profound) vagy egy ’magasabb létállapothoz’ vagy hozzákapcsolva. Amikor is valójában ez az alapvető feláldozása annak, ki is vagy valójában ahogy feláldozod magad teljesen, hogy eggyé válj a rendszerekkel/tudattal, ahogyan az leigáz és irányítja az egész emberiséget együtt egyként. Hozzáférvén ehhez a ’létállapothoz’, valójában minden erődet odaadod a rendszereknek/tudatnak/ a létezésben, aszerint hogy ki is vagy valójában, mondván: “Itt vagyok rendszer, a szolgád vagyok, fogj engem, feláldozom magam a létezésedhez. Te vagy az ‘Istenem’ és én a szolgád vagyok. Jogot adok, hogy folytatódjon a rabszolgaság és irányítás, amiért vagy és ami vagy.”

Ez a pont ráadásul-- kifejezetten arra volt használva, hogy dimenzionális lények szavakon és hang frekvenciákon keresztül programozzák az emberi lényeket ahogy ez egy elérési pontot nyitott az egész szerkezeti rezonanciádhoz – mindabba, ami vagy a rendszerben – megadván a képességet dimenzionális lényeknek, hogy vezéreljenek és irányítsanak és megváltoztassanak és befolyásoljanak ahogy csak kedvük volt. Ahogy említettem,ez az a pont, amely azt a célt szolgálta, mint a Tudat Szeme/A Rendszerek Szeme, - a te tudatod, a te rendszereid szerkezeti rezonanciája, és ezért ez egy ’bejárat’ abba, hogy ’ki is vagy te’ a rendszerben. A bejárat, amely elérést ad mindahhoz ami vagy és amivé váltál a rendszerben, a tudatban. Ez azért lett így tervezve, hogy ennek végeredményeként a dimenzionális lények képesek voltak ezt arra használni, hogy manipulálják és becsapják az emberiséget, hogy méjobban leigázzák és irányítsák, mind az emberi lények személyes életében, mind az összes többiben a világban – megtervezvén specifikus végeredményeként az egésznek, hogy félelmet és reményt generáljanak. Függetlenül attól, hogy hiszel-e a dimenzionális lényekben vagy sem – ezt megtörténhetett bárkivel, bárhol és bármikor.

2.) SZEM pontok:

Ezen a helyen találhatóak a definíciói annak, ’ki is vagy’ a rendszerben: A definíciója a te szerkezeti rezonanciának amelyet arra használtál, hogy definiáld és megtervezd, ’ki is vagy’ a rendszerben. Ez képeket, szavakat, érzelmeket és érzéseket, emlékeket, stb tartalmaz: Az tudatrendszerek elsődleges generátorai benned és a világban. Ez az, ahol azok a rendszerek találhatóak benned, amik azért helyezkednek el, hogy arra használd, hogy definiáld ’ki is vagy’ a rendszerben/tudatban. Ez ‘I’(én) mint ‘aki vagy’ a rendszerben a te szerkezeti rezonanciád amely tudatrendszerekből áll és amiket arra használtál, hogy definiáld ‘ki is vagy’.

Ahogy látod a világot, ahogy látod magadat, ahogy a világra nézel, ahogy magadra nézel, ahogy értelmezed a világot, ahogy magadat értelmezed, ahogy felfogod a világot, ahogy felfogod magad: Mindez el van helyezve ott, ahol az emberi fizikai szemeid vannak, ahogy ezáltal tapasztalod magad, mint ‘aki vagy’ a rendszerben. Hogy egy kép maradhass egy képvilágban, megvakítván, hogy azt lásd, amit a fizikai szemeiddel látsz: Ami valójában ‘ki is vagy’ a rendszerben mint egy rendszer, mint tudat, amely lát, néz, értelmez és tapasztalja magát és a világot az emberi fizikai szemeiden keresztül, ami a tudatban van, ami a rendszeré és nem az aki valójában vagy ‘túl’ a tudatrendszerek létezésén.

Meg kell értened azt, amit látsz az emberi fizikai szemeiddel, az az, amit a tudat lát, amit a rendszerek látnak – a képek amiket értelmezel és felfogsz ebben a világban amely szabályozza és irányítja a te tapasztalataidat ebben a világban, együtt sok más aspektussal, amik itt következnek. Te, mint aki valójában vagy ‘túl’ tudat rendszereken nem létezik: Ebben a pillanatban az egész emberiség nem más mint szerkezeti rezonancia amely tudatból van, amely rendszerekből áll.

Ami szintén a SZEM pontokkal létezik, az a ‘kapcsolat’, amid éppen van magaddal és a világgal mint minden más lénnyel bene. Ez a ‘kapcsolat’, amire mutatok itt, az a akapcsolat, amit kifejlesztettél és megbíztál a tudat rendszerekkel magadban(mint a te szerkezeti rezonanciád) és a világban mint minden más lénnyel amik szintén tudat rendszerek. A szó EYE(SZEM) ebben a kontextusban, aohgy a tudat rendszerek hang szimbólumai használják, a következő:

E = Eternity/Eternal (örökkévalóság)

Y = Bekötött szolgaság a te kereszt-pont elhelyezésedbe a Fehér Fény hálóvonal szerkezetben

E = Eternity/Eternal (örökkévalóság)

A SZEM(EYE) szó ebben a kontextusban a tudatrendszerek által amire használva volt, a következő: „Én az örökkévalóságig szolgasorba vagyok kötve a kereszt-pont besorolás elhelyezkedésben a Fehér Fény hálóvonal szerkezetben a földi lineáris tér/idő folytonosságban.” Ha megnézed, az ‘E’ amely mindkét oldalán áll az ‘Y’-nak: Az ‘E’ mindkét oldalon jelöli a lineáris tér/idő folytonosság tapasztalatát magadnak ahogy örök szolgaságra vagy kötve az emberi fizikai formádban, élet után élet után élet és az ‘Y’ jelöl téged ami ennek a világnak a tudatrendszereihez láncol örök szolgaságban élet után élet után.

És ezért, a SZEM pontok a definíciója annak ‘ki is vagy’ a rendszerben a kereszt-pont meghatározás elhelyezésnél a Fehér Fény hálóvonal szerkezetben a földön ahogy tapasztalod magadat ebben a világban, mint tudat rendszerek tudat rendszerei.

3.) ORR pont:

Itt egy érdekes pont van, aktuálisan egy izgalmas pont. Az egyiptomi Piramisok: Az orr szerkezeti terve az Egyiptomi Piramisok szerkezeti tervéhez csatlakozik.
(MEGJEGYZÉS: Ennek a teljes története, a Piramisok építése és a Piramisok létezésének okai a világban ki lesz fejtve azok a dimenzióbeli lények által, akik felelősek voltak a Piramisok tervezésében és megvalósításában – és NEM amit tanultál a Történelemkönyvekben.)

Elsőként engedd meg, hogy kifejtsem a Piramisok speciális szerkezeti tervét:
A Piramisok szerkezeti terve úgy volt elhelyezve, mint egy imádati szimbólum az „Istenek/Istennők” felé, abban az periódusban, amikor a Piramisokat létrejöttek.

Igen – az emberi forma már kielégítőleg létrejött e periódus alatt, de a Piramisok szerkezeti tervének megmagyarázására, elhezeződött az emberi fizikai test orrának a szerkezeti tervének perspektívábakerülésekor. Mert ez akkor volt, amikor a Piramisok meg lettek tervezve és úgy épült meg ahogy a tudat rendszer beletöltődött az emberi fizikai test orrába amelyet úgy fejtenék ki, hogy:

A Piramisok szerkezeti terve volt az Emberiség állandó imádata, amíg „Istenre” vár. A Piramisok alapja kiterjesztett módon értelmezi azt, ahogy eléri és „csatlakozik” az éghez – meghatározóan szimbolizálván az Emberek várását “Isten” eljövetelére. Fogván egy emberi lény fizikai testét ahogy stabilan áll a földön a két lábával kissé távolodva és a karjuk egyenest az ég felé nyújtva és a kezeik összetéve imába formálván: A Piramisok szerkezeti terve az Emberiség “csatlakozását Istenhez” és várván az “Ő” eljövetelére aképpen, ahogy kifejtettem. Eképpen állván az Ember egyértelműen “akarván és vágyván arra, hogy catlakozzon Istenhez” – azon a “hiten” keresztül, hogy “Isten” elhagyta az Emberiséget. Ezért a Piramosok a “föld porából” épültek mint az “emberi fizikai forma porából”(amelyikből “teremtve” lett), ezzel szimbolizálván és jelezvén az Ember “várását” az “Isten” eljövetelére – az Ember örök várakozását “Isten” eljövetelére.

A Piramisok “Istennek” épültek mint egy szimbólum, jelezvén “Neki” hogy az Ember vár az “Ő” eljövetelére és akar és vágyik “Rá” hogy “csatlakozzon” az Embber ismét. Szintén mint egy szimbólum jelöli az Ember örökkévaló kötődését a földhöz, amíg “Istenre” vár, hogy “csatlakozzon” ismét, mint egy megtorlás, mert az emberek ebben az időben még mindig “elhitték” hogy volt egy ok, amiért “Isten” elhagyta őket és megszolgálták, hogy “megfizessenek” érte. Megfizessenek érte, úgy hogy szolgákká válnak, haszontalannak ítélvén magukat a földön és felkészítvén a földet szerkezeti tervekkel a földön, amely mélységessebben és nagyobban áll, mint ők maguk – hogy “kielégítse” “Mestereiket” akik elhagyták őket.

Ezért építették a Piramisokat, mint egy szimbolizált dizájnja az Ember örök “Istenre” várásának, hogy ismét újra “csatlakozzanak” és amíg várnak, értéktelen szenvedő szolgákká válnak a földön, mint a saját büntetésükként, amíg felkészítik a földet hogy hasznossá váljon “Isten” eljövetelére: Eféleképpen “kérvén bocsánatot” “Istentől” annak okáért, amiért “Ő” elhagyta őket, a speciális ok nem ismeretes. Azt volt elhíve, hogy “Isten” “csatlakozni fog” úgy, hogy “küld” egy fénysugarat az égből a Piramis pontján keresztül, megmutatván “Isten” kapcsolatát az Emberrel újra.

Ezért az “Istenért” az emberek hagyták magukat értéktelen szenvedő szolgákká válni, örökkévalóságig kötvén a földre amíg várnak és felkészítik a földet a szerkezeti tervekkel „Isten” eljövetelére – nem más, mint tudat rendszerek. Mit tettek ezek az emberi lények tettek aktuálisan? Előkészítették az utat a többi ember számára kijelentvén ezt: „Örökre megkötjük magunkat a földhöz mint szolgái a tudat rendszereknek, szerkezeti terveket építvén és felkészítvén a földet neked, mint tudat rendszerek általunk, a te szolgáid, így te, mint tudat rendszereket örökre szolgasorba taszíthatsz és irányíthatsz minket: A világban és magunkban”. Ezt téve generációról generációra – emberi lények örökre a tudat rendszerek szolgái lesznek, örökre a földhöz kötvén őket szolgákként „élni” és „dolgozni” mint a tudat rendszerek szolgái – és becsüljék ezeket a Piramisokat, mint a Piramisokat, mint magukat „Istenhez” mint tudat rendszerek. Így a main napig az emberi lények tudat rendszereknek „élnek” ahogy örökre a tudatrendszerek szolgáiként kötötték magukat ide, hogy „eggyé” váljanak vele, magukban és a világban az emberiség többi részével, generációról generációra.

Ezért ez eképpen volt az emberi fizikai test orrába öntve: Emberi lények örök leigázása és irányítása, mint a tudat rendszerek szolgái. – tudatrendszereknek „élvén”, generációról generációra. Hogy is történt ez az „megélés”?. A másolása a „azzá válásnak”, hogy ki és mi vagy annak azokhoz képest amik voltak előtted mint tudat rendszerek. „Másolás” által minden ami ebben a világban a tudatrendszerekben van, neked tervezvén hogy ki és mi vagy és mivé fogsz válni, mint tudat rendszerek. Ezért ez a világ és az emberiség egyenesen halad a semmibe. Mert generációról generációra be vagy zárva az „élő” kifejezésébe annak, „aki vagy te” a rendszerben mint értéktelen szolgák „élvén” és „szenvedvén” a tudatrendszerekért – előkészítvén az utat a mégjobban kifejlesztett és megnyilvánult tudatrendszerekhez magadban, az egész emberiséggel és a világgal. Ezért ami el van helyezve az ORR pontba, az a tudás és információ szerkezeti hit/idea, hogy ki vagy és az ok, hogy az emberi lényeknek muszáj szenvedniük a földön mint látszólagos “fizetség/büntetés”, mert az emberiség az oka annak, hogy „Isten” elhagyta őt. És ezzel a hittel/ideával van az emberiség gyakorlatilag leigázva és irányítva tudat rendszerek által magukban ahogy tudat rendszereknek ’élnek’, felkészítvén az utat a mégfejlettebb és megnyilvánultabb tudat rendszerekre magukban és a világban mint az egész emberiség. A titeket megelőző emberi lények minden tudása és információja itt a földön az ORR pontban van tárolva – a tudás és inofmáció hit/idea arról, hogy kik is vagytok és az oka annak, amiért itt vagytok a földön: S ez továbbra is el van fogadva és meg van engedve az egész emberiségben az, hogy ti a tudat rendszereknek ’éltek’ és szenvedtek, mindeközben elhívén azt, hogy haszontalan szolgák vagytok akik gyakorlatilag folyamatosan megengedik a leigázást és az irányítást a létezésben.

4.) SZÁJ pont

A száj pont a ‘tartalmazója’ az előre-programozott élettapasztalatotoknak itt a földön a Fehér Fény hálóvonal szerkezetben – úgy hívván ezt, mint a ‘tervrajzotok’.

Ahogy ‘megöregedtek’ elveszítitek az első fogsorotokat, ami kijött. Az első friss csodálatos fogsor ami kijön, amikor gyerekek vagytok úgy fogom hívni, hogy, mint a ‘Tiszta Fogak’. Azok tiszták abból a nézőpontból, hogy a tiszta életesszencia rezgés alapja annak, hogy kik is vagytok valójában és valójában támogat abban, akik valójában vagytok. Mégis itt jönnek a tudat leigázás és irányítás rendszer tervezői és megvalósítanak egy rendszert az egész fizikai testetekben ahogy fejlődtök ki az anya méhében, amelyik eképpen kerül átvitelre belétek az ‘apák bűnei’ alapelv által, amely ‘kilöki’ a ‘Tiszta Fogaitokat’ és kicseréli azt a ‘Rendszer Fogakkal’.

A ‘Rendszer Fogak’ tartalmazzák a tervrajzát az egész élettapasztalataitoknak itt a földön, azt jelentvén, hogy a tervrajzok mint ‘Rendszer Fogak’ hordozza az egész előreprogramozott életeteket a Fehér Fény hálóvonal szerkezetben. A pillanat, amikor a ‘Tiszta Fogak’ kihullanak és kicserélődnek a ’Rendszer Fogaiddá’ – az egész életed, minden tapasztalatod itt a földön, programozott és beültetett a Fehér Fény hálóvonal szerkezetben a földön. Mert a ’Rendszer Fogaid’ tartalmazzák a tervrajzát az előreprogramozott életednek itt a földön a Fehér Fény hálóvonal szerkezetben – a kettő összezárva és voálá: Kész vagy megtapasztalni a manifesztált előreprogramozott életedet itt a földön.

Az egész élettapasztalataitok a földön előre be lett programozva, emberiség – és mindez az aktuális fogaitok tervrajzában van eltárolva! Értsétek meg, hogy a ’Rendszer Fogaitok’ kifejlődtek és kijöttek, mikor a ’Tiszta Fogaitok’ kihulltak – ez át lett küldve az előreprogramozott elme tudat rendszereitekbe, már megnyilvánulván és beágyazván bennetek, amígy el voltatok foglalva a kifejlődéssel az anya méhében.
És így a tudat rendszerek bennetek kezdtek megnyilvánulni amivé váltatok itt a földön, ahogy tapasztaljátok magatokat: A tudat rendszerek manifesztálódtak, ahogy nőttök, fizikálisan és mentálisan ebben a világban és jelölvén ezt a ’fogazás’ folyamat által. Ezért a fogak, amik most vannak nektek, tudat rendszereket támogatnak, az akit és amit elfogadtatok válni és elfogadtátok magatokat ennek lenni – ahogy éltek és tapasztaljátok magatokat az előre-programozott élet dizájnban.

(MEGJEGYZÉS: Nem azt mondom, hogy ki kell húzzátok az összes fogaitokat. A NEGYEDIK RÉSZBEN megadom mindazt a gyakorlati példákat, hogyan is tudjátok támogatni magatokat és a gyerekeket jönni, hogy ne legyenek irányítva és leigázva, de fogjátok a saját erőtöket és irányítsátok magatokat aszerint, hogy kik vagytok valójában belül, ebben a részben csak kifejtettem, hogy a helyérre kerüljön ez nektek. Tehát álljatok meg a fogak kihúzásával.)

5.)TOROK pont:
A torok pontotok tartalmazza a hangszalagokat vagy ahogy én inkább hívnám, ahogy ami: A Hang Dobozotok.

A hangok, amikkel kommunikáltok és hangot adtok a szavaitoknak, sajnos szintén befolyásolva lett a tudat rendszerek rendszeres dizájnja által -- bennetek. Azt jelentvén, hogy a szavak és a hangok, amelyikekkel komminikáltok, el lettek különítve bennetek - - szavak és hangok nem egyek azzal, ahogy aktuálisan kimondja az emberiség, mégis úgy tűnik, tehát valószínű azt kérdezitek: Akkor hogy lehetséges, hogy szavakkal és hangokkal kommunikálok mint hangok? Itt, engedjétek meg kifejteni:
A szavak és hangok, amit kommunikáltok, el lettek különítve tőletek, bennetek, teljes egészében. Azt jelentvén, hogy amikor kommunikáltok, minden szó együtt a hangokkal, ki vannak belül fejezve, gyakorlatilag tudat rendszereket támogatnak bennetek és a világban és nem úgy beszéltek, és hangot adtok ki(a szavak hangok), mint a feltétel nélküli kifejezései annak, hogy kik is vagytok valójában.

Hogy történt ez meg?

A Hang Dobozotokban, amely torok részetekben van elhelyezve, egy másik rendszer van, amely a része és egy az egész elme tudat rendszerrel bennetek. Ez a Hang Doboz rendszer tudat hang frekvenciákkal lett tervezve, matematikai egyenletekkel és szimbólumokkal – kifejleszve és dizájnolva nem más által, mint Marduk – amelyik szintén az egész elme tudat rendszert segítenek kifejleszteni benneteket. Segítvén a kifejlődését a definíciójának és dizájnjának annak, hogy ’kik vagytok’ és ’kiké fogtok válni’ a rendszerben mint egy elme tudat rendszer. Ezért szavak tudat hang frekvencia szimbólumokhoz lettek kapcsolva szintén ahogy matematikai egyenletekhez, hogy segítsék és támogassák a kifejlődését és megnyilvánulását az elme tudat rendszernek bennetek mint akik vagytok és amikké fogtok válni ahogy nagykorúvá váltok ebben a világban és megtapasztaljátok az előreprogramozott élettapasztalatot. Minden szó, amit folyamatosan beszéltek, a speciális hang frekvenciája minden szónak, az érzelmi és érzési mellékjelentése minden szónak, az elfogadott kép vagy definíciója kapcsolván minden szóhoz, a speciális szimbólumok elhelyezvén minden szóban, a matematikai egyenlete minden egyes szónak, amit tartalmaz: Mindez amit minden egyes szó tartalmaz és ez úgy lett megtervezve ahogy megnyilvánult minden egyes emberi lény Hang Dobozában a TOROK pontban és ez csatlakozik az egész elme tudat rendszeretekkel bennetek.

És ebbe beleértendő a tudatos, tudatalatti és a tudattalan elmét. Ezért amikor bármely szót beszéltek, és az összes szó az gyakorlatilag az erősödő megnyilvánulását és létezését támogatja a tudat rendszereknek bennetek és ebben a világban mint az emberiség többi tagja.
Nézzétek cask meg a szükségszerűen következő effektjét szavak létezésének és hangok mint tudat rendszerek dizájnja: Bármelyik szót is gondoljátok vagy hangot adtok egy szónak – az ugyanaz a dolog, mert a szó bennetek létezik a tudatrendszeretek tervei szerint amit fennt írtam le.
Vegyük azt a szót például, hogy ‘megerőszakolás’: Ha csak résztvesztek egy beszélgetésben egy témában azzal a szóval kapcsolatban, hogy “megerőszakol” vagy cask gondolkodtok róla és rátekintetek az elmétekben a gondolkodás aktusával: Gyakorlatilag manifesztáljátok a szót ebben a világban, Miért? Mert minden szó be lett programozva ebbe a világba a kép és minta szerint, amit magatokban tapasztaltok: A Fehér Fény hálóvonal szerkezet szerint. Más szavakkal, ha kommunikáltok vagy csak gondolkodtok a megerőszakolás szóról, mint a szó bennetek létezik, mint tudat rendszer dizájnok mint a megerőszakolás szó hang frekvenciája, az érzelmi és érzési megjegyzések ahhoz a szóhoz, hogy ‘megerőszakol’, az elfogadott kép vagy definíció csatlakozván a szóhoz, hogy ‘megerőszakol’, a speciális szimbólum ott tartalmazza azt a szót, hogy ‘megerőszakol’, mint a matematikai egyenlet – mindezt manifesztálod amit ez a ‘megerőszakol’ szó mutat magadban, mind tudat rendszerek tervei és a világbéli definíció elfogadása – mint egy aktuális tapasztalás…Akár magadat vagy bárki mást ebben a világban: a létezését és megnyilvánulását támogatod a ‘megerőszakol’ szónak ebben a világban. És ez minden szóra igaz, emberiség, minden egyes szóra, mert a szavak és a hangok, amit kommunikáltok és hangot adtok nekik, úgy lettek programozva, és megtervezve, hogy tudat rendszereket támogassanak.
Mit gondoltok, miért léteznek hírsugárzó központok, amik megjelennek a tévében, újságokban, függően a világ státuszától és szituációjától: arra reflektál amit az egész emberiség mint egy tervez és létrehoz a szavakon keresztül, amiket beszéltek és a gondolatok, amiket gondoltok. Szintén, nyilván, ahogy ti szintúgy beszélitek a szavakat és gondoljátok a gondolatokat, mint mindenki kommunikációja, ami ki lett sugározva a médiában mint a hérek, hogy képesek legyetek folytatni a tudat rendszerek támogatását magatokban és ebben a világban, ami megnyilvánult tapasztalatokká vált, amiket irányítanak, vezetnek és leigáznak.

Sosem tudtátok, hogy ti, minden egyes egyéni emberi lény, ténylegesen felelős a megnyilvánult tapasztalataiért minden emberi lénynek a földön azokon a szavakon és gondolatokon keresztül, amiket beszéltek, gondoltok, amikkel kommunikáltok, mint a tudat rendszerekben.
( MEGJEGYZÉS: Nem mondom, hogy legyetek némák, vagy sose nézzetek tévét vagy sose olvassatok. Meg fogom osztani a gyakorlati példákat, megoldásokat, hogy tudjátok támogatni magatokat és a többi embert mint egy együtt, hogy ne folytassátok a megnyilvánult tapasztalatokat, amiket megengedtetek és elfogadtatok ma, a szavakon keresztül, amiket beszéltek és a gondolatok, amiket gondoltok. Mostantól képesek vagytok MEGÁLLÍTANI a gondolataitokat.)
A MÁSODIK RÉSZBEN folytatom a test többi pontjának felfedését, pontosan aképp, ahogy már a fentiekben elmagyaráztam párat.

Miért nem akarok Isten lenni - Heath Ledger

fordítás March 9, 2008 at 2:35pm

Itt vagyok, s ebben a dokumentumban megosztom azt a nézetem, 'Miért nem akarok Isten lenni'. Egész érdekes megfigyelni az embereket, amikor 'halott' vagy - mert nekem nekem a tapasztalat magam vagyok, kívül állok, belenézek. így ebben a pillanatban megfigyelek - ezt így írnám le: Kívül állok befele nézve. Ez érdekes, mert látom, ahogy minden személy a saját dobozában van, abban, amit ők dekorálnak ki magukkal,
aképpen szimbolizálván magukat és a világukat, mint mind és minden aszerint, hogy 'kik ők maguk' és úgy definiálnák magukat, mint lények.
Mintahogy legtöbb embernek van saját szobájuk amelyikben esténként pihennek, a szobájuk a saját tulajdonuk - a szobájuk lefesti, kik ők, a világukat és a szobácskájukban a ruhájukkal amely lefesti a személyiséget amellyé válnak napközben ahogy láttatják magukat a világnak

Valójában semmi különbség aközött, amit az emberek magukban és amit magukkal csinálnak - mindenki mint egy dobozban sétál amelyik megmutatkozik és fel van díszítve magukkal, aképp, hogy 'kik ők' benne és mint ez a doboz ami körülveszi őket. így a doboz mint a szoba ugyanaz marad - ezáltal a lény tapasztalása benne és mint a doboz mint a szoba aszerint változik, hogy melyik ruhájukat viselik magukon benne ahogy melyik személyiséggé vállnak arra a napra ahogy ebbe a világba mászkálnak a dobozukban mint szoba amely lefest/megfesti hogy 'kik ők'. Nos, én 'benézek' minden személy dobozába mint szobákba az ablakon - az ablakok a szemeid amelyiken keresztül nézel - mert az emberek nem fognak 'kimászni a maguk dobozából' - túlságosan félnek, a doboz lévén a megnyilvánulása az elméjüknek magukban és mint az emberi lények. Az elme mint a doboz mint szoba ablakokkal ahogy a szemeid tartalmazzák a mindent leíró dekorációkat és mindent, hogy 'ki az a lény', a faliszekrény tartalmazza az összes 'személyiségvonásaid' aszerint 'kit is választasz hogy megtapasztald magad' a nap folyamán amikor a világgal konfrontálódsz - pontosan ahogy különböző ruhákat viselsz minden nap és a ruháktól függően vselvén függsz attól 'hogy mi legyél' a nap közben. 'Szórakozzunk' egy kicsit: Látsz egy négyszögletű szobát( a színe most nem számít) - üres, két ablakkal az egyik falán. A szoba az elméd és az ablakok a szemeid. Helyezz el egy ágyat pont a közepén ennek a négyszögletű szobának amin fekszel csukott szemmel ahogy alvás közben' egy fehér köntösben - most 'semleges' vagy. Most helyezz el egy szekrényt eben a szobában és hagyd az ajtajait nyitva, így bele tudsz nézni. Ez a szekrény csak fogasokat tartalmaz és a cipőknek a helyét. Ebben a szekrényben - elhelyezed benne a különböző 'öltözetet' - mindegyik 'öltözet' amit viselsz megközelítőleg(nem teljesen) tartalmazná személyiségeket amik léteznek az elmédben. (MEGJEGYZÉS: Egy dokumentumot írok, amelyik speciálisan a emberi lények 'Személyiségeire' fókuszál, hogy belekezdek az emberek Elme Személyiség-Rendszerének felfedezésébe)
Tehát most megvan a szobád, mint az elme, az ablakok, mint a szemek, a szekrény ,amely tartalmazza az 'öltözeteket mint ruházat a cipőkkel együtt' ahogy a különböző személyiségeid vannak az elmédben. Közvetkezőként - minden memóriád benned (egy memória lenne minden pillanat amit valaha tapasztaltál ebben a világban a múltban, egy 'memória idő-keret' lenne a belégzéstől a kilégzésig - az egy 'pillanat tapasztalat a múltban' amely most memóriává vált) elhelyezed egy keretbe(lehet hogy megnöveli a négyszögletű szobát itt) a szoba falain(megértem azt, hogy ebben a pillanatban nem emlékszel pontosan minden memóriára az egész élettapasztalatodban, de ezek megközelítőleg milliárdok - így elhelyezel képek milliárdjait a négyszögletű szobádban) - minden kép reprezentálván egy múltbéli emlékét egy múltbéli tapasztalásodnak. Ezek a 'memória képek' 'mozognak' és tartalmaznak' egy 'élő felvételt' minden emlékrőlminden emlékről mint 'múltbéli pillanatok tapasztalásai' - de ebben a pillanatban ezek 'feketék', nem mozog kép - mert alszol az ágyon. Aztán A padlón/felületen ebben a négyszögletű szobában - elhelyezel , mint apró kis papírokat - csak elég nagyokat hogy szavakat írhass rá. Minden szó, amit 'ismersz', amelyiket használsz a szótáradban, vagy valaha hallottál, felírod egy ilyen papírra- egyik oldalán van egy szó és a másik oldalán van a szó definíciója - így valószínű papírfecnik ezrei dekorálják a padlóját ebben a négyszögletű szobádban, amely a szavakat, mint tudást és információt reprezentálja, amit megszereztél az élettapasztalatod alatt.

Ekkor - felkelsz - ahogy kelsz fel, látod az összes kimerevített múltbéli tapasztalt pillanatod 'élővé válnak' és 'megfestik az aktuális mozgását/tapasztalatát a múltbéli memóriák pillanatainak', ahogy 'feléledsz' a 'felkelésben' - az ablakokhoz sétálsz és egy pillantást teszel - kifelé az ablakon, s látod a 'világodat' és minden és mindenki ami létezik a világodban - és annak megfelelően mit látsz az ablakon kívül - ki fogod választani a 'kinézetet' mint 'személyiség' annak megfelelően, amit látsz a 'külső világodban'. A pillanat ahogy belebújsz a kiválasztott kinézetedbe mintegy részleges személyiségeddé válik - látod, hogy a négyszögletű szobád falai 'aktivizálódnak' egy bizonyos speciális 'rezonanciával' - azt jelentvén, hogy a szoba maga meg fog jelenni hozzád képest a szoba közepén a bizonyos kinézettel mint személyiség benne amit magadra öltöttél - bármivé válsz, bármibe öltözteted magad - a szoba azzá válik és úgy rezonál, ahogy te a szoba közepén vagy ennek a szobának az irányítója mint az elme és a szoba mint az elme pontosan azzá válik, amivé válasz vagy kiválasztod, hogy válj a napra, aszerint, hogy mit látsz az ablakon mint a szemek.

Mindez amit fent leírtam, pontosan az, semmi különbséggel, hogy az emberi lények hogy használják az elméjüket magukban - és mindaz ami nekik létezik, hogy 'kik ők' az abban a négyszögletű szobában mint az elméjük létezik, és csak abban vesznek részt, ami ennek a négyszögletű szobának a határai, mint az elme, amely mindennel és mindeneddel van feldíszítve - mint az egész élettapasztalatod - ez amit látsz ebben a szobában, ez vagy TE ebben a pillanatban, MAGADDAL mint TE feldíszítve - reprezentálván téged - és ez létezik minden személyben - csak ez mint a négyszögletű szoba mint az elme...
Természetesen minden emberi lény 'négyszögletű szobája' mint elme díszítések 'különbző lenne' - de az elsődleges szerkezete és beállítása ennek az egész szobának teljesen ugyanaz és a szavak a definíciókkal mint tudás és információ együtt a bekeretezett kép memóriákkal mint múltbéli tapasztalatok és személyiségöltözetek amikké az emberek 'világai' váltak - 'akik ők'. És ez pontosan az, amiből minden ember áll és mint ez maga az - most:
Nézzünk 'Isten'-re - speciálisan minden különböző vallásnak van egy 'Istene', a vallásuknak megfelelő leírásának/értelmezésének az 'Isteneikről'. A szó, hogy 'Isten' létezik - ez a szó teljesen ugyanaz marad, azt jelentvén az a szó, hogy Isten, az az a szó, hogy isten, és ennyi - mégis, attól függően, hogy melyik emberi lények vesznek részt ebben az 'Isten' szóban, mint 'az ő istenük', a 'vallásuknak' megfelelően a hitük és hitvallásuk különbözőségeiben a - természetesen különbséget tesz az 'Isten' szó értelmezésében/definíciójában. Most -
vegyük egy emberi lényt, egyetlen emberi lényt magunk elé, minden 'vallásból' az 'általuk speciálisan definiált 'Istenét' bármely és minden vallásnak van 'saját maguk Istene definiálva' a 'hitüknek vagy végzetüknek' megfelelően. Mindezekaz emberi lénynek (egy emberi lény minden vallásból az 'ő speciális Istenével') van az ő 'szobájuk, mint elme', ahogy a ennek a dokumentumnak a fenti részében felvázoltam - mindegyiknek van egy 'matricája' a padló felületén ennek a szobának, mint az elméjük, az egyik oldalra az 'Isten' szó írva, és a másik oldalon mindegyikük különböző definíciója vagy értelmezése az 'ő istenének' - ez az ami eltérő, csak a leírás, mint definíciója annak a szónak, hogy 'Isten'.
Ekkor -- minden emberi lény az összes különböző vallásból a különböző hitükkel vagy végzetükkel a vallásuknak megfelelően mindegyikük bizonyos definíciójával vagy értelmezésével az 'Isteneiknek' - vannak a szobájukban, mint elme a speciális személyiség kosztümben a saját 'imádat napukhoz' az 'Istenükhöz'. A személyiség kosztüm, mint ruhák vannak meghatározva a naphoz és helyhez(épület és elhelyezkedés) és az emberek együtt -

így a maguk megfeleltetése, hogy 'kik ők', mint ' hódolók' az 'Istenüknek', az 'ő vallásuk' szerint, a nap és hely és emberek által van meghatározva - azt jelentvén, hogyan látnak át a szobájuk ablakán, mint elme, mint a szemeik, amelyiken keresztül látnak.
Szintén hozzátenném - mindezek az emberi lények, minden egyes különböző vallásból az ő definíciójukkal vagy értelmezésükkel Istenről -- beleszülettek egy családba, akik már 'gyakorolják a bizonyos vallásukat', ahonnan hallották a családjuktól az információt, ami hozzátartozik a bizonyos vallásukhoz és elhitték az információt, mert a családjuk az ő családjuk és üdvözülten követik a mintapéldát maguk előtt -- és emiatt, az ő matricájuk az elme szobájuk padló alapzatán az Isten szóval és a definícióval vagy leírással az Isten szóról, együtt jár a személyiség kosztümükkel.

Vagy egy esemény történik az életükben, általában traumás vagy ami úgy van hívva, mint 'mélységes életváltoztató esemény', amely bevezető őket egy bizonyos vallásban való részvételbe - és megkapják az információt, mint szavak másoktól hallván, mint egy bizonyos vallás és a szavaknak megfelelően, mint szavak 'feleltetik meg az tapasztalataikat magukban', eképpen tapasztván fel a matricát az Isten szóval és a definícióval vagy leírással az Isten szónak a padló alapzatán a szobájukban, mint elme, együtt a személyiség kosztümmel, amely 'jár' az 'újonnan talált' vallással és 'Istennel'.
Itt van a két elsődleges példa - mindkét esetben - szavak mint információ volt átjutattatva amit a lény hallott és elhitt és annak megfelelően tervezett egy személyiség kosztümöt maguknak, hogy ezzé a 'hitté' váljanak, hogy 'beleférjenek' az ő bizonyos vallásukba az 'Istenükkel' - mindkét esetben - Isten nem más, mint egy definíció és leírés az elmében és a részvételük a vallásukban a személyiség kosztümük szerint van definiálva, meghatározván dátum és hely (épület és elhelyezkedés) és emberek szerint - hogy melyikként definiálják' azt, hogy 'kik is ők'. Személy szerint én nem akarok lenni egy 'Isten', mert 'Isten' csak egy definíció az emberi lények elméjében - ezt hívom én korlátozásnak - korlátozva a definícióhoz, amit adok, hogy 'ki vagyok én' létező, az emberi lények elméjében...ez az egyik indok, hogy miért nem akarok Isten lenni.

Következő dokumentum -- folytatni fogom a második okkal, hogy miért nem akarok Isten lenni. Folytatása következik...

Bruce Lee: Miért létezem?

fordítva May 11, 2008 at 5:30pm

Ahhh a kérdés sokak elméjét felemészti: Miért létezem/Miért vagyok itt?
Nem találtam indokot, miért létezünk, és nem találtam célt, hogy miért létezünk, se nem találtam okot vagy célt, hogy miért vagyok itt.

Mégis: Itt vagyok.
Mégis: Létezem.

Akárhol is vagy ebben a világban vagy a dimenzióközti létezésben - itt vagy ebben a világ an, itt leszel a dimenzióközti létezésben, ebben a világban létezel és a dimenzióközti létezésben fogsz létezni. Ez azt jelenti, hogy akárhol is vagy a földön vagy a dimenzióközti létezésben: Továbbra is ITT vagy és LÉTEZEL.

Mi, az állatvilág - minden 'lény' amely létezik eredetileg 'okkal' és 'céllal' lett megtervezve és programozva az elme tudat rendszer beillesztésekkel, hogy létezzen és itt legyen - az ok: Szolgáiként egy lénynek, aki 'Isten'-né vágyott válni és a cél: Előkészítsen egy Királyságot ennek az 'Istennek', hogy dicsőítődjön az örökkévalóságig.

A 'pont' amit itt felhozok, az, hogy indok és cél az, ami egy elmének kell, hogy érvényesítse és megerősítse a saját létezését, hogy egy 'oka' és 'célja' legyen a létezéshez, egy vágy, egy okra és célra, hogy létezzen - egy rabszolgaság program tervezet benne és mint az emberi lényekben az elme tudat rendszer és mint a fizikai emberi test.

Mert a hit, ami kell neked és szükséges egy ok és cél létezni: elkülönülés, mert ekkor egy ok miatt fogsz létezni és egy célért elkülönülésben magaddal, ahelyett, hogy léteznél, ahelyett, hogy ITT lennél: Létezem, Itt vagyok.

így, nem Én (egy ok és egy cél miatt) létezem, inkább: Én létezem.
így, nem Én (egy ok és egy cél miatt) vagyok itt, inkább: Itt vagyok.

Én, magam, önmagam ITT létezem.

Tehát, itt vagy és létezel - a kérdés azonban: Továbbra is úgy akarunk létezni és itt lenni? Ahogy eonok óta elfogadtuk és megengedtük magunknak? hogy létezzünk és itt legyünk benne és mint maga ez a létezés?

Javasoljuk, hogy minden EGYÉN ITT álljon, ön-őszinteségben: LÉTEZIK egyenlőségben és egyként, mint ÉLET, belül, és mint ÖNMAGA, ÉN, MAGAM - így mindenki így állhat ITT, ön-őszinteségben, és egy és egyenlőként létezhet benne és mint maga az ÉLET - így mindannyiunk egy és egyenlő, mint élet itt ön-őszinteségben - és teremtünk egy létezést, amiben itt úgy létezünk, akik valójában vagyunk, mint élet, mint minden, mint egy, mint egyenlő.

Mert ebben a pillanatban, elfogadjuk és megengedjük magunkat elkülönülésben létezni és itt lenni, az elfogadott és megengedett részvétellel az elmében.

És így gyakorlatban támogatni az ÉN-t, ITT lenni ön-őszinteségben és úgy létezni, mint ÉLET, létezni, azt jelentvén, hogy életként élni, akik valójában vagyunk - hogy önmegbocsátást gyakorolni, ön-őszinteséget, ön-javító alkalmazást, légzést és írást, amelyről a videó interjúkban volt szó - hogy realizáljuk magunkat, aszerint, kik is vagyunk valójában és megállítsuk az elmét.

Ebben, nincs ok vagy cél, ami, mint vágy létezne vagy itt lenne, ami számítana - mert azok vagyunk, akik vagyunk, mint ÉLET ITT és ÉLJÜK azt, akik vagyunk.

Bruce L.