Monday, December 17, 2012

Menyország útja az életbe 1.nap: Ki vagyok én, mint Pénz. (2012. április 15)

 

 Heaven's Journey to Life blog 1. day (ez az eredeti, amit lefordítottam)
(This is the Hungarian translation of Heaven's Journey to Life blog -  DAY 1: Who I Am as Money)

Menyország Útja Életbe
Első nap: Ki vagyok Én, mint Pénz?
2012.04.15

*Bevezető

Ebben a Blogban, az Önmegbocsátás folyamatát járjuk a teremtésünkért, mint ez a fizikai lét, mint önmegbocsátás a gyakorlati alkalmazása a felelősségválalásnak egyenlőként és egységben azzal a részünkkel, amit elkülönítettünk magunktól ebben a fizikai létben, és abban az elkülönülésben elfogadtuk és megengedtük a teremtésünket úgy megnyilvánulni, hogy az az elkülönülés következménye annak saját magunk, egymás, a föld, a fizikai valóság, az állatvilág, minden, ami itt van, mint önmagunktól való elkülönültségként tapasztalunk.
Ezt a folyamatot az elmével való kapcsolatunkkal kezdjük, mint a Világ-rendszer, Energia és Pénz, ahogy a belső és külső megnyilvánulásokat elfogadtuk és megengedtük elkülöníteni magunkat saját magunktól, és az önmegbocsátásban szembesülvén a következménnyel, megbocsátjuk önmagunknak, hogy nem vállaltunk felelősséget a következményért és így az önmegbocsátásban vállalunk felelősséget és betájoljuk magunkat az ön-elkötelezettség kijelentéseinkkel, hogy megváltoztassuk magunkat és az életünket, hogy kiálljunk, mint felelősség egyenlőségben és egységben, mint a saját teremtésünk; hogy megváltoztassuk magunkat, mint a saját teremtésünk olyanra, ami a legjobb minden életnek egyenlően és egyként.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni a mértékét annak, hogy Kivé váltam függővé és azáltal definiálva, hogy Pénz.

Megbocsátom magamnak, hogy nem fogadtam el és engedtem meg magamnak látni/realizálni/megérteni, hogy hogyan lettem az életem során programozva arra, hogy Ki vagyok én, az elme által a Pénz segítségével.

Megbocsátom magamnak, hogy nem fogadtam el és engedtem meg magamnak látni/realizálni/megérteni, hogy amit én tapasztalok, mint érzések és érzelmek és maga az alaptermészete és környezete a gondolataim álzal létezik, mint ahogy azok is általam úgy és azért tapasztalódnak, mert és a Pénz miatt.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogy maga a fizikai világ, amiben résztveszek és amivel interakcióba kerülök, létezik úgy, ahogy és megélt, általam és az emberiség által, úgy, ahogy: a pénz miatt.

Megbocsátom magamnak, hogy nem fogadtam el és engedtem meg magamnak látni/realizálni/megérteni, hogy a Pénz hogyan irányitja magát az Energiát az Elmémben, és így táplálván és meghatározván a gondolataim természetét, belső beszélgetéseket és érzelmi és hangulati reakciókat.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogy az az Energia, ami az Elmémet hajtja és definiál Engem, az egy és egyenlő a Pénzzel, ami a Világ-Rendszert hajta és az Emberiséget meghatározza.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni a kapcsolatot a Pénz hajtóereje kívül és az Energia/Pénz hajtóerejet belül között, hogy az Elmém elsődleges energiaforrásaként a Pénz kontextusában lett definiálva, mint az a megnyilvánulás, amely önmagam túlélését erőlteti, mint az Elme és a Világ-Rendszer.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogyan vált a Pénz egy anyagi megnyilvánulássá kívül és egy energetikai megnyilvánulássá belül, ahol maga a szó "Pénz" egy töltést generál bennem energetikailag, ami aktivál egy hajtóerőt, ami tölt, mozgat, amit elhittem, mint az "élet" energiatapasztalása, s miközben valójában az a "mozgás" generálva, mint energia, mint pénz a Túlélés és az akarás/szükség/vágy megtapasztalása.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogy ez a hajtóerő energia megélve valójában egy hajtóerő energia, mint Pénz bennem, mint az Elme és kívül, mint az én részvételem a Világ-rendszerben, az anyagi megnyilvánulása a Pénznek, mint ahogyan ez annak a megtapasztalása/energetikailag előreprogramozott ember-"dizájnja", mint a küzdelem a túlélésért.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg magamnak és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogy ez a tapasztalás bennem mentálisan és fizikailag, mint ez az akarás/szükség/vágy az "életre"-"élni", valójában az elme energiája hajt engem a túlélésre, ahogy magává az energiává váltam és az elmém, amely a Pénz világ-rendszerének függőjévé vált, ahogy a folyamatos túlélésem - egyenlő a folyamatos túlélése a Pénz Világ-rendszerének.

Megbocsátom magamnak, hogy elfogadtam és megengedtem magamnak a túlélést életnek definiálni.
Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogyan programoztam az Elmémet egyenlően és egyként a Pénzzel - ahol az Elmém energiája, az Elmémben összeköttetésben áll a Pénzzel, ami az okká, a céllá vált a túlélésemért ebben a világban.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogyan is az elmém energiájának alaptermészete, a hajtóerő, amivel mozog és maga az anyag, mint tapasztalás, amim van - egyenlő és egy a hajtóerejével a pénz mozgásának és a tapasztalatom magával az anyaggal, mint a pénz megnyilvánulása(ként).

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni a párhuzamot a létező egyenlő és egy kapcsolatot az  Elmém-Energia és a Világ Rendszer-Pénz között.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogy az én folyamatos létem az Elme energiájával és aként - maga a folyamatos léte a Világ-Rendszernek a Pénz által.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg magamnak megkérdőjelezni az Energiát magamban, mint az Elme, és azáltal - nem engedtem meg magamnak és fogadtam el magamat megkérdőjelezni a Pénzt magamon kívül, mint a Világ-Rendszer.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg magamnak és fogadtam el magam látni/realizálni/megérteni a mértékét annak, hogy az Elmém Energiája és a Világ-Rendszer Pénze mennyire lefoglalt, szórakoztatott és elkapott egy belső és egy külső hálóba - mint egy pók, amely csakis egy olyan belső és külső valóságot sző, ami csak a már ő saját területére terjeszkedik, ahol védett és védelmezett minden áron, mint az elsődleges alap személyes túlélés.

Megbocsátom magamnak, hogy nem fogadtam el és engedtem meg magamnak látni/realizálni/megérteni annak a természetét, amivé váltam, mint csakis a személyes túlélésemért küzdés, mint az Elme Energiája és Pénz, mint a Világ-Rendszer, hogy megteremtse a saját Egóm és az én saját Világomat, ami visszatükrözi az Egót.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni hogy nagyon fiatal kortól, másolok, duplikálok és imitálok túlélési ösztönöket azoktól, akik előttem már elhunytak, mint minták és viselkedési szokások által, amik előkészítenek engem arra, hogy túléljek ebben a világban, mint az Elme Egója egy Pozícióért a Pénz Világ-Rendszerében.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogy a gondolatmintáim, titkos belső beszélgetéseim, viselkedési szokásaim valójában manipulációs taktikák, amikhez adoptálódtam a túlélési harcomra való felkészülési fázisomban a Pénz Világ-Rendszerébe.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogyan is játszok játszmákat magamban a saját elmém gondolataival, belső beszélgetésekkel és reakciókkal, manipulálván magamat arra, hogy manipuláljak másokat, ami egyenlő és egy azzal, ahogy a pénz játszmája van a külvilágban, manipulálván a pénzt, hogy manipulálni másokat.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogyan is az egész belső előkészülete a teremtése/megnyilvánulása és programozása az Elme Tudat Rendszermnek - előkészít(ett) engem, hogy interakcióba kerüljek más Elmékkel a legerősebb éli túl játszmájában, mint a Pénz Világ-Rendszere.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogy az egész "létem" hogyan is lett arra irányítva, hogy egy Energia Rendszerévé váljon belül és összeköttetésben állva a külső Pénz Rendszerrel - ahol az egyetlen célom ezen a Földön, hogy Túléljek belül Energiával az Elmének, hogy túléljek kívül Pénzzel, mint a Világ-Rendszer.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogy az egyetlen ok/cél amit kaptam, hogy erre a világra szülessek, hogy folyamatosan túléljek és evolváljon az Elme/Tudat bennem, és így a Világ-Rendszer, ami a Pénz által/vele lett megteremtve, mint ahogyan az Elme/Tudat függ Energiától és, mint a teremtése, mint a Világ-Rendszer működik és függ a Pénztől, Pénz által, ez az összeköttetés az Elme és a Világ-Rendszerrel lett megszilárdítva, mint a Világ Rendszer a Pénzzel az anyagi/fizikai reprezentációja és teremtése az Elme Energiájának.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak valóban látni/realizálni/megérteni azt a kijelentést, hogy "azt teremted, ami vagy".

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogy annak, hogy "ki vagyok én", mint az Elme valósága, Tudat és Energia és így nem látván/realizálván/megértvén a valóságát a "ki vagyok én" következményének, mint az én teremtésem, mint a létem a fizikai által és teremtésem a fizikaival, ami ezzé a Pénz Világ-Rendszerévé vált.

Megbocsátom magamnak, hogy megengedtem és elfogadtam magamnak, hogy annyira elfoglalttá váljak a személyes belső teremtéseimmel és megnyilvánulásaimmal, mint gondolatok, belső párbeszédek, reakciók, viselkedésminták/szokások és így lefoglalódván a személyes külső teremtéseimmel, mint megnyilvánulások, amik a Egómat tükrözi, mint média/magazinok/ruhák/kütyük/szórakozás/készülékek/kellékek: amit nem láttam/realizáltam/értettem meg, a valódi egyszerűségét a lét programjának: Energia és Pénz, ami hajt és meghatároz mindent ami vagyok és megélek.

Megbocsátom magmanak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogyan is az elmém belső valósága egy és egyenlő a külső Pénz valóságommal.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogyan is az egész külső valóságom olyan amilyen a Pénz miatt és az egész belső valóságom pedig az Energia miatt.

Megbocsátom magamnak, hogy nem engedtem meg és fogadtam el magamnak látni/realizálni/megérteni, hogy az egész Elme Tudat Rendszerem működése összedől-leáll Energia nélkül - egyenlően és egyként azzal, hogy az egész személyes világom összedől-leáll Pénz nélkül - egyenlően és egyként azzal, hogy ez az egész Világ-Rendszer is össze fog zuhanni Pénz nélkül; ebben - hogyan is az egész Elmém Belső valósága, a "ki vagyok én" - össze fog dőlni-szétesni, amit szerkesztettem/teremtettem/megnyilvánítottam/programoztam a Pénz által és, mint a Pénz - amikor a Pénz világom összedől/szétesik/eltűnik - mert amikor a Pénz elhagyja a Világomat, a Tudat Pénz Programja is elhagy. És így semmim sem marad se kívül se belül, és így fejlesztvén, teremtvén és programozván egy különböző személyiséget/egót a Pénz egy másfajta környezetében: "ki vagyok én" Pénz NÉLKÜL - de továbbra is, a kiinduló pontom természete magamban és kifele a világ fele Pénz marad, mint hajtóerő.

Látom/realizálom/megértem, hogy nem láttam a valóságot, mint a teremtésem következménye, mint Energia Elme/Tudat, ami megteremtette a Pénz Világ-Rendszerét, és a magam és az Emberiség Természete, ami előlépett ebből, mint a vágy/akarás/szükség a Túlélésre. Vágy/akarás és szükség, ami az alaptermészete annak, ami a Pénz-Rendszert hajtja, ami hajtja az Elme Energia-Rendszerét, mint vágyak, akarások és szükségek erőltetik önmagam túlélését, mint belül Energia és kívül, mint Pénz.

Ebben látom/realizálom/megértem/járom, hogy támogassam és segítsem magam eggyé és egyenlővé válni az Elme/Tudattal és Energiával belül, és ugyanígy a Világ Rendszerrel és Pénzzel kívül, ami csakis azért jött létre, mert Energia vette át a helyét a Kifejezésemnek, ahol az Elme helyét vette Ön-Irányelvemnek és a Pénz Világ-Rendszere, mint a Teremtésem/Megnyilvánulása a Részvételemnek és Interakcióm ebben a Világban és az Emberiséggel.

Látom/realizálom/megértem, hogy nem élek-éltem ITT ezen a Füldön a Fizikaival és mindazzal, ami Fizikai.

Segítem és támogatom magam, mint elkütelezvén magam arra, hogy visszatérjek IDE - azáltal, hogy minden amitől elkülönítettem magam, mint az Elme és a Világ-Rendszer, amíg nem ITT állok a fizikaival és kifejezem magam, járok a fizikaival és irányítom magam is azzal a kifejezéssel és kifejezvén azt, hogy ki vagyok, mint fizikai egyenlőség és egység és kiállván, mint egy élő példája annak, hogy kik vagyunk, mint egyesültek mindennel és mindenként, ami fizikai. És így - a kiindulópontom egyenlőség és egység és ami hajt engem, az magam, mint a cél, amit magamnak adtam, mint mindenkinek is: támogatni/segíteni mindent, mint magam, hogy úgy álljunk, mint a fizikai egyenlőség és egység, hogy a helyünkre kerüljünk magunkban és ebben a világban, mint saját magunk - hogy kifejezzük és vezessük magunkat és ezt a világot az egyenlőségbe és egységbe, ahol minden egyén kiáll mindenkiért, és valójában életet szülünk a fizikaiba.

Featured Art Work by Ann Van Den Broek

Facebook link: http://www.facebook.com/AnnVandenBroeck

Youtube channel: http://www.youtube.com/users/Spamann

Blog links:

http://beneath-the-rose.blogspot.com/

http://theatomdecides.blogspot.com/

http://earthsreview.blogspot.com/

http://beyondthenight.blogspot.com/


* (Nem egy mesterfordító vagyok, a magam tanulására lefordítom, s akkor már meg is osztom alapon ide felkerül majd pár következő rendszertelen időközönként. - T.)

No comments:

Post a Comment